23 maart 2020

2020-03-23-18.20:Europa 2019: 1 op de 4 Europeanen is antisemiet, peilingen - Europe 2019: 1 in 4 Europeans are anti-Semites, poll finds

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ongeveer een op de vier Europeanen heeft een antisemitische overtuiging, met een dergelijke houding die in de oostelijke landen toeneemt en in het westen meestal stabiel is, volgens een opiniepeiling van 14 Europese landen die voor de in New York gevestigde Anti-Defamation League is gehouden.

Door BtNews - 21 november 2019

Uit de peiling blijkt dat antisemitische houdingen het meest voorkomen in Polen, waar dit sentiment is gestegen van 37% in 2015 naar 48% van de bevolking, en in Oekraïne, waar de stijging nog groter was - van 32% in 2016 naar 46%.

De antisemitische opvattingen in Hongarije zijn weinig veranderd, maar zijn wel hoog gebleven, van 40% naar 42%.

De regeringen van alle drie de landen ontkennen dat ze antisemitisch zijn.

In West-Europa bleken de antisemitische standpunten in het onderzoek stabiel te zijn of te zijn afgenomen, met dalingen in Groot-Brittannië, Spanje, Nederland, Italië, Duitsland en Oostenrijk. In Denemarken en België was er sprake van een lichte stijging, terwijl Frankrijk onveranderd bleef en Zweden het laagste percentage had, namelijk 4%.

Italië en Oostenrijk lieten beide aanzienlijke dalingen zien.********************
ENGLISH;

About one in four Europeans hold anti-Semitic beliefs, with such attitudes on the rise in eastern countries and mostly steady in the west, according to a poll of 14 European countries done for the New York-based Anti-Defamation League.

by BtNews

The poll found anti-Semitic attitudes most prevalent in Poland, where such sentiment rose to 48% of the population from 37% in 2015, and Ukraine, where the rise was even greater– to 46% from 32% in 2016.

Anti-Semitic views in Hungary were little changed but remained high, increasing from 40% to 42%.

The governments of all three countries deny being anti-Semitic.

In western Europe, the study found anti-Semitic views were either stable or down, with decreases in Britain, Spain, Netherlands, Italy, Germany and Austria. Denmark and Belgium saw minor increases, while France was unchanged and Sweden had the lowest rate, at 4%.

Italy and Austria both posted significant decreases.