29 september 2019

2019-09-29-12.00: Nieuwe ontdekkingen van het Edomitische koninkrijk uit de Bijbel - New discoveries of the Edomite kingdom from the Bible

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israëlische team ontdekte ook dat het Edomitische koninkrijk uit de Bijbel pionierde met een "hi-tech netwerk" van koperproductie, dat enorme hoeveelheden rijkdom genereerde. 

Bron: United with Israël 

Israëlische onderzoekers ontdekten onlangs dat de bijbelse Edomieten, ooit beschouwd als nomadische stamleden, eigenlijk geavanceerde koperproducenten waren. 
 
Volgens deze nieuwe onthullingen gebruikten de Edomieten in de late 10e eeuw voor Chr. een ongelooflijk complex 'hi-tech' proces om koper te produceren. In die tijd was koper een belangrijk metaal dat werd gebruikt om gereedschap, wapens en decoraties te smeden.
 
"Met behulp van technologische evolutie als een proxy voor sociale processen, konden we de opkomst van het bijbelse koninkrijk Edom identificeren en karakteriseren," zei een van de onderzoekers die het team leidde. "Onze resultaten bewijzen dat het eerder is gebeurd dan eerder werd gedacht en in overeenstemming is met de bijbelse beschrijving."

_______________________
ENGLISH:


The Israeli team also discovered that the Edomite kingdom from the Bible pioneered a "hi-tech network" of copper production that generated huge amounts of wealth.

Source: United with Israel

Israeli researchers recently discovered that the biblical Edomites, once considered nomadic tribesmen, were actually advanced copper producers.
 
According to these new revelations, the Edomites used it in the late 10th century BC. an incredibly complex 'hi-tech' process to produce copper. At the time, copper was an important metal used to forge tools, weapons, and decorations.
 
"Using technological evolution as a proxy for social processes, we were able to identify and characterize the rise of the Biblical kingdom of Edom," said one of the researchers who led the team. "Our results prove that it happened earlier than previously thought and is consistent with the biblical description."