16 maart 2021

2021-03-16: Nieuwe ontdekking van Dode Zee-rollen uit de Bar Kochba-periode - New Discovery of Dead Sea Scroll From the Bar Kochba Period

Israël Antiquities Authority's operatie in de Judean Desert, een luchtfoto. (Guy Fitoussi, Israël Antiquities Authority)

Nederlands + English 

NEDERLANDS:

De Israël Antiquities Authority heeft nieuwe vondsten aangekondigd bij hun opgravingswerkzaamheden in het natuurreservaat van de Judean Desert, waaronder tientallen fragmenten van een bijbelse boekrol uit de Bar Kochba periode. Het is de eerste keer in 60 jaar dat bij archeologische opgravingen dergelijke fragmenten aan het licht zijn gekomen.

Bron: Hamodia - C. Isaacs

De rol, geschreven in het Grieks, bevat gedeelten van Trei Asar.  Naast de fragmenten van de boekrol werden bij de operatie nog meer buitengewone vondsten uit verschillende perioden gedaan: een voorraad zeldzame munten uit de tijd van Bar-Kochba, een skelet van een kind dat in een doek gewikkeld en gemummificeerd was, en een grote complete mand, waarschijnlijk de oudste ter wereld.

Verdere vondsten die zijn achtergelaten door de Joodse rebellen die aan het eind van de Bar Kochba Opstand naar de grotten vluchtten, omvatten een voorraad munten uit de Opstand met Joodse symbolen zoals een harp en een dadelpalm, pijl- en speerpunten, geweven stof, sandalen en zelfs luizenkammen.

Sinds de Dode Zee-rollen meer dan 70 jaar geleden werden ontdekt, zijn de woestijngrotten het doelwit geweest van plunderaars van oudheden.

De fragmenten van de rollen werden, op een unieke manier, geschreven door twee verschillende schrijvers. De conservering en bestudering van de fragmenten heeft de reconstructie van 11 tekstregels mogelijk gemaakt, waarbij de Griekse vertaling van Zacharia gedeeltelijk bewaard is gebleven. Ook zijn, op een ander fragment, verzen van Nachum geïdentificeerd. Een ander interessant aspect van deze boekrol is dat, ondanks het feit dat het grootste deel van de tekst in het Grieks is, de naam van Hashem in oud Hebreeuws schrift verschijnt.
************************
ENGLISH:

Israel Antiquities Authority’s operation in the Judean Desert, an aerial view. (Guy Fitoussi, Israel Antiquities Authority)

Israel Antiquities Authority has announced new findings on their operation in the Judean Desert Nature Reserve, including dozens of fragments of a biblical scroll from the Bar Kochba period. This is the first time in 60 years, archaeological excavations have uncovered such fragments.

By: Hamodia - C. Isaacs

The scroll, written in Greek, includes portions of Trei Asar.  In addition to the scroll fragments, the operation uncovered additional extraordinary finds from various periods: a cache of rare coins from the days of Bar-Kochba, a skeleton of a child wrapped in a cloth and mummified, and a large complete basket, likely the oldest in the world.

Additional finds left behind by the Jewish rebels who fled to the caves at the end of the Bar Kochba Revolt include a cache of coins from the Revolt bearing Jewish symbols such as a harp and a date palm, arrow- and spearheads, woven fabric, sandals and even lice combs.

Ever since the Dead Sea Scrolls were discovered over 70 years ago, the desert caves have been targeted by antiquities looters.

The fragments of the scroll were written, uniquely, by two different scribes. The conservation and study of the fragments, has allowed for the reconstruction of 11 lines of text, partially preserving the Greek translation of Zechariah. Also identified, on another fragment, are verses from Nachum. Another interesting aspect about this scroll is that despite most of the text being in Greek, the name of Hashem appears in ancient Hebrew script.