01 november 2019

2019-11-01-12.40: Hoofdstad van Noorwegen verbiedt Israëlische goederen uit Judea en Samaria - Capital of Norway Bans Israeli Goods from Judea and Samaria

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Oslo in Noorwegen is gezwicht voor de anti-Israëlische BDS-beweging, die de volledige uitroeiing van de Joodse staat nastreeft.

Door United With Israel Staff

De gemeenteraad van Oslo verbiedt gemeentelijke aankopen van producten en diensten van Israëlische settlements in Judea en Samaria, wat door de BDS-beweging (Boycott, Divestment, Sanctions) worden toegejuicht, vanwege een campagne die zich inzet voor de vernietiging van Israël.

Het programma van de nieuw gekozen gemeenteraad bevat een belofte om "de omvang van de aanbestedingsregels te onderzoeken om "geen goederen en diensten toe te staan die geproduceerd zijn in een bezet gebied, dat in strijd is met het internationale recht, door bedrijven die  met toestemming van de bezettende macht handelen", meldde Norway Today.

"Het Palestijnse volk leeft al meer dan 50 jaar onder illegale bezetting. Het is een gezamenlijke wereldwijde verantwoordelijkheid om bij te dragen aan duurzame vrede en de vrijheid van de Palestijnen, en daarom ben ik blij dat de gemeenteraad nu de mogelijkheid overweegt om actief gebruik te maken van de koopkracht tegen de bezetting", aldus Sunniva Holmås Eidsvoll van de Socialistische Linkse Partij (SV), die samen met de Arbeids- en Groenen de raad leidt.

De SV-leider deed de opmerking in een interview met het Noorse persbureau NTB, zoals geciteerd door  Norway Today.

Op de website van de BDS-beweging staat dat de Oslo-gemeente raad zich inzet om de Israëlische gemeenschappen te boycotten.

“Oslo, de hoofdstad en grootste stad van Noorwegen, is nu de zesde Noorse gemeente, die samen met één districtsbestuur een verbod op goederen en diensten uit de nederzettingen heeft ingesteld," schrijft de BDS-website.
 website.

"De Oslo gemeenteraad volgt de gemeenteraad van Trondheim, Tromsø, Vaksdal, Hamar, Lillehammer en de Nordland County Council in Trondheim om de handel te verbieden", zegt de BDS-website.

De BDS-beweging verzet zich tegen het bestaan van de Joodse staat, in tegenstelling tot de Israëlische regering of een bepaald beleid.


_________________________
ENGLISH:

Oslo in Norway caved to the anti-Israel BDS movement, which seeks the complete elimination of the Jewish state.

By United With Israel Staff

The Oslo City Council is banning municipal purchases of products and services from Israeli communities in Judea and Samaria in move hailed by the BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) movement, a campaign committed to the destruction of Israel.

The platform of the newly-elected city council includes a pledge to “investigate the scope of the procurement regulations not to trade goods and services produced in an area occupied in violation of international law by companies operating under the permission of the occupying power,” reported Norway Today.

“The Palestinian people have been living under illegal occupation for over 50 years. It is a shared global responsibility to contribute to lasting peace and the freedom of the Palestinians, which is why I am pleased that the City Council is now considering the possibility of actively using its purchasing power against the occupation,” said Sunniva Holmås Eidsvoll of the Socialist Left Party (SV), which runs the council with the Labor and Green parties.

The SV leader made the comment in an interview with the Norwegian News Agency, NTB, as cited by Norway Today.

The BDS Movement website says that the Oslo council is committed to boycotting the Israeli communities.

“ Oslo, Norway’s capital and largest city, has now become the sixth Norwegian municipality to ban settlement goods and services, along with one county council,” writes bdsmovement.net.

“The Oslo City Council follows those in Trondheim, Tromsø, Vaksdal, Hamar, Lillehammer, and the Nordland County Council in banning business,” says the BDS website.

The BDS movement opposes the Jewish state’s existence, as opposed to the Israeli government or a particular policy.