25 november 2019

2019-11-25-11.40: De directeur van Human Rights Watch wordt maandag Israël uitgezet - Human Rights Watch director to be expelled from Israel Monday

Omar Shakir tijdens de rechtszitting in Jeruzalem - REUTERS.
Omar Shakir at court hearing in Jerusalem - REUTERS

Nederlands - English

NEDERLAND
S:

Omar Shakir, de regionaal directeur van Human Rights Watch, verzekert dat hij de Israëlische afdeling van HRW ook na zijn uitzetting op maandag zal blijven leiden.

Bron: Arutz Sheva  

Omar Shakir, die sinds oktober 2016 de activiteiten van HRW in Israël heeft geleid, wordt ,maandag uitgezet vanwege zijn steun voor de anti-Israëlische Boycot-, Desinvesterings-, en Sanctiebewegingen (BDS), van de Joodse staat.

Eerder deze maand bevestigde het Israëlische Hooggerechtshof het besluit van een lagere rechtbank dat het ministerie van Binnenlandse Zaken toestaat om Shakir's verzoek om verlenging van zijn verblijfsvergunning en werkvisum te weigeren.

Daarmee verwierp de rechtbank het hoger beroep van Shakir tegen de beslissing van de lagere rechtbank.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken verwees naar de Israëlische BDS-wet van 2017, die de staat de bevoegdheid geeft om niet-staatsburgers die openlijk voorstander zijn van BDS boycot de toegang tot het land te weigeren.

De Human Rights Watch had ontkend dat zij of Shakir de BDS-beweging had gesteund, hoewel de districtsrechtbank van Jeruzalem de beweringen van de regering accepteert dat Shakir zich daadwerkelijk had ingezet om de agenda van de BDS-beweging te promoten. 

Human Rights Watch heeft er in het verleden bij bedrijven op aangedrongen om geen zaken te doen met Israëlische bedrijven die actief zijn in Judea en Samaria, door te beweren dat dit hen medeplichtig zou maken aan schendingen van de mensenrechten.

Ondanks zijn dreigende uitzetting zei Shakir dat hij zou blijven werken als regionaal directeur van Human Rights Watch en dat hij zijn kantoor zou verhuizen naar een buurland.

In een interview met AP beschuldigde Shakir Israël van "systematische repressie en institutionele discriminatie".

"We hebben het hier over een bezetting van een halve eeuw die gekenmerkt wordt door systematische onderdrukking en institutionele discriminatie", aldus Shakir. "Dat vereist belangrijk, urgent werk, en het is jammer dat ik het ter plaatse niet kan doen, maar we zullen er niet mee ophouden".


____________________
ENGLISH:

Omar Shakir, regional director of Human Rights Watch, vows to continue to run HRW's Israel branch even after his expulsion Monday.

Source: Arutz Sheva 

Omar Shakir, who has led HRW’s operations in Israel since October 2016, is set to be expelled from the Jewish state Monday, over his support for the anti-Israel Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement.

Earlier this month, the Israeli Supreme Court upheld a lower court’s decision permitting the Interior Ministry to deny Shakir’s request for extensions to his residency and work visas.

In so doing, the court rejected Shakir’s appeal against the lower court decision.

The Interior Ministry cited Israel’s 2017 BDS law, which empowers the state to deny entry to non-citizens who openly support anti-Israel boycotts.

The Human Rights Watch had denied that either it or Shakir had endorsed the BDS movement, though the Jerusalem District Court accept the government’s claims that Shakir had in fact worked to promote the BDS movement’s agenda. 

Human Rights Watch has in the past urged companies not to do business with Israeli corporations which operate in Judea and Samaria, saying that to do so would make them complicit in human rights abuses.

Despite his impending expulsion, Shakir said that he would continue to work as regional director of Human Rights Watch, moving his office to a neighboring country.

In an interview with AP, Shakir accused Israel of “systematic repression and institutional discrimination”.

“We’re talking about a half-century-long occupation defined by systematic repression and institutional discrimination,” said Shakir. “That requires important, urgent work, and it’s unfortunate that I won’t be able to do it on the ground, but we won’t stop doing it.”