06 maart 2020

2020-03-06-19.50 BDS-beweging: Beter sterven aan een Chinees virus en genezen worden door Israëlische Zionisten -BDS movement: Better die of a Chinese virus and be healed by Israeli Zionists

Nederlands -English

De BDS (boycot Israël) beweging heeft aangekondigd dat zij zich zullen verzetten tegen elk vaccin dat uit Israël wordt ontvangen, omdat er geen bewijs is dat het niet is ontwikkeld in Judea / Samaria. Volgens hen is het beter om te sterven aan een Chinees virus dan om te overleven en gered te worden door zionistische geleerden.

The BDS (boycott Israel) movement has announced that they will oppose any vaccine received from Israel because there is no evidence that it was not developed in Judea / Samaria. According to them, it is better to die from a Chinese virus than to survive and be saved by Zionist scholars.