19 mei 2017

Alle 50 gouverneurs ondertekenen anti-BDS verklaring

17 mei 2017 17:41

(JTA) - Gouverneurs van alle 50 staten hebben een verklaring ondertekend om de beweging van Boycott, Desinvesteren en Sancties (BDS) tegen Israël te verwerpen.

Georganiseerd door het Amerikaanse Joodse Comité stellen de Gouverneurs United Against BDS in een verklaring dat “de doelstellingen van de BDS-beweging antithetisch zijn voor onze waarden en de waarden van onze respectievelijke staten, onze steun voor Israël als vitale Amerikaanse bondgenoot, belangrijke economische partner en kampioen van vrijheid.”

De verklaring verplicht de gouverneurs niet tot specifieke acties, hoewel de ondertekenaars onze steun aan Israël bevestigen als een vitale Amerikaanse bondgenoot, belangrijke economische partner en kampioen van vrijheid. “Ten minste 16 staten hebben wetgeving goedgekeurd die zich richt op BDS, meestal door staatsinstellingen te verbieden in het Investeren in bedrijven die Israël of zijn nederzettingen boycotten.

“De 50 gouveneurs van de natie, evenals de burgemeester van Columbia, erkennen de kwaadaardige doelen van de BDS-beweging, die Israël uit alle naties van de wereld er uit pikt voor onverbiddelijke en onnodige kritiek, en wiens inspanningen de vooruitzichten voor de bevordering van de Israëlische-Palestijnse vrede ondermijnen ,“ aldus A Harris CEO David Harris.

De ondertekenaars bevestigen ook steun voor de twee-staten oplossing.

All 50 governors sign anti-BDS statement

May 17, 2017 5:41pm

(JTA) — Governors of all 50 states have signed a pledge to reject the Boycott, Divestment and Sanctions movement against Israel.

Organized by the American Jewish Committee, the Governors United Against BDS statement declares that “the goals of the BDS movement are antithetical to our values and the values of our respective states, our support for Israel as a vital U.S. ally, important economic partner and champion of freedom.”

The statement does not commit the governors to specific actions, although signers “reaffirm our support for Israel as a vital U.S. ally, important economic partner and champion of freedom.” At least 16 states have passed legislation targeting BDS, usually by banning state entities from investing in businesses that boycott Israel or its settlements.

“[O]ur nation’s 50 governors, as well as the District of Columbia mayor, recognize the pernicious goals of the BDS movement, which singles out Israel from among all the nations of the world for relentless and undue criticism, and whose efforts undermine the prospects for advancing Israeli-Palestinian peace,” AJC CEO David Harris said in a statement Wednesday.

The signers also affirm support for the two-state solution.

Source: https://www.jta.org/2017/05/17/top-headlines/all-5...