25 april 2017

Kwaad met Kwaad bestrijden of toch anders? Hoe reageert Israel?. To fight evil with evil or not? How is israel reacting?

The Israel BDS website

Weizmann Institute onthult zijn Building Dialog through Science (BDS)website, waarin de gevaren worden blootgegeven die de BDS-beweging opde wetenschap legt. 

Een nieuwe Israëlische website die is gecreëerd door één van Israël's voornaamste wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, bevordert BDS van binnen in Israël.

Het Weizmann Institute of Science heeft de nieuwe site, IsraelBDS.org, dinsdagochtend ingehuldigd.


Photocredit: Honestreporting

In plaats van te dienen als een onderschrijving van de anti-Israël Boycot, Desinvesteren en Sanctiebeweging, die de Joodse staat op universiteiten en in de bedrijfswereld wil delegitimeren, is IsraelBDS.org bedoeld om de wetenschappelijke prestaties van Israël te bevorderen en te waarschuwen voor de gevaren voor het wereldwijde onderzoek door de boycotbeweging.

Met de naam “Building Dialog through Science” of BDS, presenteert Weizmann’s nieuwe inspanningen gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen Israëli's en onderzoekers in het buitenland -juist die inspanningen die de boycotbeweging beoogt te beëindigen.

De getoonde projecten variëren van de SESAME-synchrotron, een Midden-Oosterse faciliteit in Jordanië, die levenswetenschappelijke onderzoekers van Egypte tot Iran helpt, tot gezamenlijke inspanningen met onderzoekers in Californië om de processen te ontdekken die leiden tot de fantastische ster-explosies bekend als supernovae, tot hersenonderzoek, kwantumfysica studies en wetenschappelijke archeologie.

"Dialoog door wetenschap, in plaats van muren te bouwen, is altijd onze manier geweest om dingen te doen", zegt Weizmann Institute of Science President, Dr. Daniel Zajfman.


Photocredits: israelbetween the lines

"Als we tegen de andere BDS gaan werken, moeten we dat doen met echte informatie. Dat is de bedoeling van de site die we hebben gemaakt. Wanneer wetenschappers samenwerken in hun onderzoek, brengen zij hun land een beter begrip van de manier waarop mensen op vele niveaus kunnen samenwerken - naast wetenschappelijk - met inbegrip van respect voor andere culturen en een verlangen naar vreedzame samenleving. Daarom geloven wij dat de samenwerking tussen de Israëlische wetenschappers en degenen in universiteiten en onderzoeksinstituten over de hele wereld ten koste van alles moet worden behouden. “


The Israeli BDS website

Weizmann Institute unveils its Building Dialog through Science (BDS) website highlighting the dangers the BDS movement poses to science.

A new Israeli website created by one of Israel’s top scientific research institutions is promoting BDS from inside of Israel.

The Weizmann Institute of Science inaugurated the new site, IsraelBDS.org, Tuesday morning.

Rather than serve as an endorsement of the anti-Israel Boycott, Divestment, and Sanctions movement, which seeks to delegitimize the Jewish state in academia and the business world, IsraelBDS.org is intended to promote Israel’s scientific accomplishments and warn of the dangers to global research posed by the boycott movement.

Named “Building Dialog through Science” or BDS, Weizmann’s new effort showcases joint research projects between Israelis and researchers abroad – the very kind of efforts the boycott movement seeks to terminate.

The projects featured range from the SESAME synchrotron, a Middle-Eastern facility based in Jordan that aids life sciences researchers from Egypt to Iran; to joint efforts with researchers in California to discover the processes that lead up to the fantastic stellar explosions known as supernovae; to brain research, quantum physics studies, and scientific archaeology.

“Building dialog through science, rather than building walls, has always been our way of doing things,” says Weizmann Institute of Science President, Dr. Daniel Zajfman.

“If we are going to work against the other BDS, we must do so with real information. That is the intent of the site we have created. When scientists cooperate in their research, they bring back to their countries an understanding of the ways people can work together on many levels – over and above the scientific – including respect for other cultures and a desire for peaceful coexistence. That is why we believe that cooperation between Israeli scientists and those in universities and research institutes around the globe must be preserved at all costs.”

Source:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...