14 juni 2017

​Ook NIAGARA REGIONALE RAAD veroordeelt BDS!

Door Sheri Shefa, Personeel Reporter - 12 juni 2017

Van links, CIJA woordvoerder Adir Krafman, FSWC vertegenwoordiger Zach Potashner, B'nai Brith Canada CEO Michael Mostyn en Fort Erie Coun. Sandy Annunziata. B’NAI BRITH FOTO

Op 8 juni jl stemde bijna unaniem de regionale raad van Niagara in om de boycot, de verkoop en de sancties, de BDS beweging tegen Israël te veroordelen.

Fort Erie Coun. Sandy Annunziata bracht de anti-BDS beweging in stelling als reactie op een voorstel om de BDS-beweging die in april aan de Ontario NDP-conventie werd ingebracht, te ondersteunen.

“Dit was een positie- en beleidsplank die door de provinciale Niagara Center NDP Riding Association werd doorgevoerd en was opgenomen in het discussieboekje van de NDP-beleidsconventie ,” zei Annunziata. “Uiteindelijk heeft dit het niet gehaald.”

Toch voelde Annunziata dat Niagara Center MPP Cindy Forster en de rijvereniging op hun verantwoording gewezen moest worden.

"Ik ben benaderd door veel mensen in de Joodse gemeenschap die mij vroegen: 'Wat gebeurt er met Niagara? Waarom zou Niagara BDS onderschrijven?

“Het meest schokkende ding vanuit mijn perspectief, is dat het door een van de legitieme politieke partijen in Ontario is doorgevoerd, waarschijnlijk een verkiezing af was van de regering, zodat ik denk dat er een bredere veroordeling van de BDS-beweging moet zijn. Gewoon om te zeggen dat je tegen racisme bent, terwijl je BDS niet veroordeelt, zijn dat holle woorden, “zei hij.

Niagara Regional Chair Alan Caslin zei dat de BDS-beweging niet op zijn radar was totdat de rijdersvereniging dit eerder in de NDP-conventie aan de orde bracht.

"We bevestigden gisteravond met onze regionale raad van Niagara dat we op geen enkele wijze antisemitisme of de BDS-beweging ondersteunen en dat we deze positie niet zullen ondersteunen."

De motie om de BDS-beweging te onderschrijven, heeft het niet gehaald om door de leden van de partij bij de april-conventie te worden aangenomen.

“Als ik niet duidelijk ben geweest, en als mijn jaren van openbare dienst niet luid genoeg hebben gesproken, verklaar ik absoluut tegen anti-semitisme en alle vormen van rassendiscriminatie te zijn,” schreef ze.

De regionale raad heeft met 24-2 voor de motie gestemd.

In zijn opmerkingen aan de Raad verklaarde CIJA-woordvoerder Adir Krafman dat de BDS-beweging “een middel is voor antisemitisme en ... discriminatie stimuleert tegen leden van de joodse gemeenschap”.

NIAGARA REGIONAL COUNCIL CONDEMNS BDS

By Sheri Shefa, Staff Reporter - June 12, 2017 409 1

SHARE Facebook Twitter

From left, CIJA spokesman Adir Krafman, FSWC representative Zach Potashner, B’nai Brith Canada CEO Michael Mostyn and Fort Erie Coun. Sandy Annunziata. B'NAI BRITH PHOTO

In a nearly unanimous vote on June 8, Niagara regional council voted to condemn the boycott, divestment and sanctions (BDS) movement against Israel.

Fort Erie Coun. Sandy Annunziata brought the anti-BDS motion forward in response to a motion to endorse the BDS movement that was brought to the Ontario NDP convention in April.

“This was a position and policy plank that was brought forward by the provincial Niagara Centre NDP riding association and it was included in the NDP policy convention booklet discussion,” Annunziata said. “Ultimately, this did not make it through.”

Still, Annunziata felt that Niagara Centre MPP Cindy Forster and the riding association should be held accountable.

“I was getting approached by a lot of people in the Jewish community who were asking me, ‘What’s going on with Niagara? Why would Niagara endorse BDS?’ And what they were doing was conflating this position of the NDP Niagara Centre riding association with all of Niagara, so I had to make it perfectly clear that this was not the position of Niagara,” he explained. “I think it’s important that when things like these rear their ugly heads, we have to deal with it and we have to deal with it swiftly.”

“The most shocking thing from my perspective, is that it was brought forward by one of the legitimate political parties in Ontario, probably an election away from forming government, so I think there has to be broader condemnation of the BDS movement. Just to say that you’re anti-racism, if you’re not condemning BDS, those words ring hollow,” he said.

Niagara Regional Chair Alan Caslin said the BDS movement was not on his radar until the riding association brought it to the NDP convention earlier this year.

“I’m not sure what their motive was to do that, but anything that creates division is not OK with me,” Caslin said.

“We reaffirmed last night with our Niagara Regional Council that in no way do we support anti-Semitism or the BDS movement and that we will not be supporting that position.”

The motion to endorse the BDS movement did not make it to the floor to be voted on by party members at the April convention.

Although Annunziata’s motion singled out Forster and the riding association, Forster denied that she was responsible for it. In an open letter sent to councillors in advance of the June 8 vote to condemn BDS, Forster said the motion was a politically motivated attempt to smear her, adding that she would have voted against it, if the motion had made it to the convention floor.

“If I haven’t been clear, and if my years of public service haven’t spoken loudly enough, I absolutely, unequivocally condemn anti-Semitism and all forms of racial discrimination,” she wrote.

Jewish groups including B’nai Brith Canada, Friends of Simon Wiesenthal Centre (FSWC) and the Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) presented to council on June 8, to implore it to condemn the BDS movement.

Regional council voted 24-2 in favour of the motion.

In his remarks to council, CIJA spokesman Adir Krafman explained that the BDS movement is “a vehicle for anti-Semitism and … encourages discrimination against members of the Jewish community.”

B’nai Brith Canada CEO Michael Mostyn said that, “After our deputation, some councillors admitted that they were not aware of how wrong and racist BDS is. By the end of the evening, they were keenly aware of the bigotry associated with BDS and that directly led to overwhelming rejection of BDS in the vote.”

source: http://www.cjnews.com/news/canada/niagara-regional...