21 oktober 2019

2019-10-21-10.30: Simchat Torah - de vreugde over de Wet - Israel Celebrates Simchat Torah: The Joy of God’s Word

Yonatan Sindel/Flash90

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De hoge Joodse feestdagen eindigen met Simchat Torah, het feest van de Vreugde der Wet, dat in Israël op zondagavond begint en buiten Israël een dag later. De Torahrollen worden in plechtige processies, de zogenaamde Hakkafot, door de synagogen gedragen. 

Bron: Israeltoday.nl

In Jeruzalem en vele andere Israëlische steden wordt er gedanst, gefeest en gebeden op straten en pleinen. Het hoogtepunt van de dienst wordt het laatste hoofdstuk gelezen van Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes, en direct daarna het begin van Genesis, het eerste boek. Zo worden de Torah-lezingen een eindeloze cyclus.

Op de boetedagen en aan het einde van het Loofhuttenfeest wordt herinnerd aan Gods oordeel en de toekomstige wereld. Het slotfeest van Soekkot vormt nu een dag van vreugde over de gave van God, de Torah. In de vijf boeken van Mozes onthulde God zijn wil en de bestemming voor het Joodse volk.

Vooral de kinderen genieten van Simchat Torah, omdat ze mogen deelnemen aan de optochten en vruchten en snoepjes krijgen aangeboden. In de diensten mogen ze de aanwezigen voor de gek houden. De volwassenen feesten traditioneel met wijn. Muziekgroepen spelen op de binnenplaatsen van de synagogen en op grotere pleinen. Uitbundige vreugde over de openbaringen van God, over Zijn beloften voor de toekomst van Israël, dit alles behoort bij Simchat Torah.

Simchat Torah is niet gebaseerd op een bijbels gebod. Het samenvallen met Shemini Atzeret, het slotfeest van het Loofhuttenfeest, werd pas in de 17e eeuw bepaald.

___________________
ENGLISH:

Simchat Torah, the celebration of the conclusion of the reading of the Torah begins this evening as the Jewish High Holidays come to an end.
The Torah scrolls are carried in ceremonial processions in synagogues and even around neighborhoods.

Source: israeltoday.co.il

 In Jerusalem and many other cities around Israel, people dance, celebrate and pray in the streets and squares. A highlight of the celebrations is the the reading of the final chapter of the fifth book of Moses (Deuteronomy), and immediately afterwards the first chapter of Genesis, thus beginning again this sacred annual cycle

At the conclusion of the Feast of Tabernacles, God’s judgments and the future world are remembered. These are days of joy for the gift of God’s Torah, though which God revealed His will and destiny for the Jewish people.

Children especially enjoy Simchat Torah as they are allowed to participate in the processions and are presented with fruits and sweets. During the services they are even allowed to play pranks on each other and the adults who traditionally celebrate with wine. In the courtyards of the synagogues and in larger squares choirs sing while all experience the exuberant joy over God’s revelations and His promises for the future of Israel.

Simhat Torah is not mentioned in the Bible and the tradition of celebrating on the final days of the Feast of Tabernacles, called Shemini Atzeret, was established in the 17th century.