19 februari 2020

2020-02-19- 16.45: IDF opent het vuur op Islamitische Jihad-sluipschutters in Gaza - IDF opens fire on Islamic Jihad snipers in Gaza


Nederlands -English

NEDERLANDS:

Israel Defense Forces (IDF) vuurde vanmiddag (woensdag) op een Islamitisch Jihad-sluipschuttersteam dat vanuit het Khan Younis-gebied van de Gazastrook het vuur op IDF-troepen binnen Israëlisch grondgebied opende.

Het incident vond plaats na een paar dagen van relatieve rust in de zuidelijke sector en na de aankondiging van Israël dat een aantal beperkingen voor inwoners van de Gazastrook aanzienlijk zou worden opgeheven.

Vanaf vanochtend is het aantal werkvergunningen verhoogd tot 7.000 voor kooplieden en arbeiders die Israël mogen binnenkomen. Voorheen bedroeg het aantal werkvergunningen 5.500 en onlangs nog slechts 5.000, als gevolg van de toename van raketvuur en brandballonnen.

Naast de verhoging van de vergunningen werd de visserijzone uitgebreid tot 15 zeemijlen, in plaats van 10.

De coördinator van de operaties in de Bezette Gebieden zei gisteren dat "het beleid alleen nog maar door feiten ter plaatse zal worden bepaald. Hamas is verantwoordelijk voor wat er in de Gazastrook gebeurt en wat er uit voortkomt. Als het de vrede niet zal bewaren, zal de staat Israël daarnaar handelen."

Bron: ArutzSheva7


******************************************
ENGLISH:


Israel Defense Forces (IDF) fired this afternoon (Wednesday) at an Islamic Jihad sniper squad which haed opened fire from the Khan Younis area of the Gaza Strip at IDF forces inside of Israeli territory.

The incident occurred after a few days of relative calm in the southern sector and following Israel's announcement of a significant lifting of some restrictions for Gaza residents.

From this morning, the number of work permits increased to 7,000 for merchants and workers who can enter Israel. Previously, the number of work permits stood at 5,500 and went as low as 5,000 recently, as a result of increased rocket fire and incendiary balloons.

Alongside the permit increase, the fishing zone was widened out back to 15 nautical miles, instead of 10 as it was until yesterday.

The coordinator of operations in the Occupied Territories said yesterday that "the policy will continue to be determined only by facts on the ground. Hamas is responsible for what goes on in the Gaza Strip and what comes out of it. If it will not keep the peace, the State of Israel will act accordingly."

Source: ArutzSheva7

Google Translate