09 december 2019

2019-12-09-12.55: Hartchirurgie uitgevoerd met geluidsgolven - Heart Surgery Conducted Using Sound Waves


Nederlands - English

NEDERLANDS

Voor het eerst in Israël heeft het Shaare Zedek Medisch Centrum in Jeruzalem met succes een hartkatheterisatie met behulp van geluidsgolven uitgevoerd om een complex geval van ernstige arteriële congestie te behandelen.

Door TPS

De nieuwe katheterisatie werd op zondag uitgevoerd met het gebruik van speciale aparatuur, ontwikkeld door SHOCKWAVE, op een 66-jarige patiënt met een calciumophoping, nadat een eerder uitgevoerde katheterisatie het probleem niet kon verhelpen.

De behandeling bestaat uit het gebruik van een klein ballontje gevuld met vloeistof en kleine bolletjes op de plaats waar zich calcium in de slagader ophoopt. Nadat het ballontje is geplaatst, worden geluidsgolven geactiveerd om een snelle beweging van de ballen te creëren die scheurtjes in de  calciumophoping in de slagader veroorzaken.

De scheuren zorgen voor de elasticiteit van de slagader en het inbrengen van een stent op dezelfde plek, zonder de slagader te beschadigen.

Katheterisatie was voorheen niet mogelijk in complexe gevallen van calciumaccumulatie in de slagaders, omdat elke ingreep schade of scheuring van de slagader zou hebben veroorzaakt. Als gevolg hiervan moesten patiënten die last hadden van congestie van de slagaders een complexe bypassoperatie ondergaan om het probleem te verhelpen.

Dr. Yaron Almagor, directeur van de katheterisatie-eenheid in Sha'are Zedek, verklaarde dat de nieuwe methode "belangrijk nieuws is voor veel patiënten die tot nu toe complexe behandelingen en operaties zouden moeten ondergaan".


______________________
ENGLISH:

For the first time in Israel, the Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem successfully performed a cardiac catheterization using sound waves to treat a complex case of severe arterial congestion.

By TPS

The new catheterization was performed on Sunday with the use of special equipment developed by SHOCKWAVE on a 66-year-old patient with a calcium build-up, and after a previously performed catheterization failed to treat the problem.

The treatment entails the deployment of a tiny balloon filled with fluid and tiny balls at the point where there is a build-up of calcium within the artery. After the balloon is in place, sound waves are triggered to create a rapid movement of the balls which create cracks in the calcium inside the artery.

The cracks allow for the elasticity of the artery and the insertion of a stent in the same location, without damaging the artery.

Catheterization has previously not been possible in complex cases of calcium accumulation in the arteries since any intervention would have caused damage or rupture of the artery. As a result, patients suffering from congestive arterial congestion had to undergo complex bypass surgery to overcome the problem.

Dr. Yaron Almagor, Director of the Catheterization Unit at Sha’are Zedek, stated that the new method is “significant news for many patients who have up until now had to undergo complex treatments and surgeries.”