20 april 2020

2020-04-20-16.00: Onderzoekers van het Technion in Haifa hebben ‘snelle’thuis-test-kit op het coronavirus ontwikkeld - Technion in Haifa have developed a "rapid" home test kit for the coron

Coronavirus test in een laboratorium. Screenshot YouTube.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een team van onderzoekers van het Technion – Israel Institute of Technology – in Haifa heeft een thuis-set ontwikkeld waarvan ze zeggen dat het mensen in staat zal stellen snel en goedkoop thuis een test te doen op het coronavirus, zonder de noodzaak van uitgebreide laboratoriumapparatuur.Door Joop Soesan - Joods.nl

Volgens een bericht in Haaretz bestaat de kit slechts uit twee reageerbuizen en heb je verder alleen bak met warm water nodig. Het team claimt een nauwkeurigheidspercentage van 99% en zegt dat de testresultaten binnen een uur bekend zijn.

Microbioloog Dr. Naama Geva-Zatorsky, de hoofdonderzoeker van het project, legde uit dat de kit is gebaseerd op bestaande materialen die zijn geproduceerd door een Amerikaans bedrijf waarvan is aangetoond dat ze efficiënt zijn in het identificeren van het genetische materiaal van het virus. De innovatie in het Technion-onderzoek is het ontwikkelen van een protocol dat aanpassing mogelijk maakt voor thuistesten met resultaten in minder dan een uur.

Geva-Zatorsky vertelde Haaretz dat haar laboratorium momenteel verdere tests uitvoert en dat ze, als ze toestemming krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, de kits binnen korte tijd op grote schaal zullen gaan uitrollen.

In de toekomst, voegde ze eraan toe, zou het mogelijk zijn om het protocol aan te passen voor andere virussen en pathogenen.

Testen wordt beschouwd als de sleutel tot een exitstrategie waarmee de hele economie kan worden heropend. Premier Benjamin Netanyahu stelde een doel van 30.000 tests per dag, maar Israël had tot vorige week dagelijks rond de 10.000 tests per dag, vanwege een tekort aan een belangrijk reagens voor coronavirus testen.


******************************
ENGLISH:

A team of researchers from the Technion - Israel Institute of Technology - in Haifa has developed a home kit that they say will allow people to test for coronavirus at home quickly and cheaply, without the need for extensive laboratory equipment.

By Joop Soesan - Joods.nl

According to a message in Haaretz, the kit only consists of two test tubes and you only need a container with warm water. The team claims an accuracy rate of 99% and says the test results will be known within an hour.

Microbiologist Dr. Naama Geva-Zatorsky, the lead investigator for the project, explained that the kit is based on existing materials produced by an American company that has been shown to be efficient in identifying the genetic material of the virus. The innovation in the Technion study is the development of a protocol that allows adaptation for home tests with results in less than an hour.

Geva-Zatorsky told Haaretz that her laboratory is currently conducting further tests and that, if given permission from the Ministry of Health, they will roll out the kits on a large scale within a short period of time.

In the future, she added, it would be possible to adapt the protocol for other viruses and pathogens.

Testing is considered the key to an exit strategy that can reopen the entire economy. Prime Minister Benjamin Netanyahu set a target of 30,000 tests a day, but Israel had around 10,000 tests a day until last week, due to a shortage of a key reagent for coronavirus testing.

google translate