30 augustus 2020

2020-08-30: Israëlisch bedrijf maakt vervanging hartkleppen simpel - Israeli company makes heart valve replacement easy

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het vervangen van hartkleppen wordt met een door het Israëlische bedrijf Cardiovalve op de markt gebrachte transkatheter systeem met een kleine incisie en een procedure die 30 – 45 minuten in beslag neemt een simpele procedure.

Door Joop Soesan - Joods.nl

Het hart heeft vier kleppen, die kunnen worden beschadigd door infectieziekten, hartaanvallen, veroudering, aderverkalking en meer. Indien onbehandeld, kan dit leiden tot hartfalen en zelfs de dood. Klepreparatie en / of vervanging van een hartklep is een van de meest populaire gebieden in de cardiologie en, omdat hartchirurgie gevaarlijk is, is het doel om zo veel mogelijk minimaal invasieve procedures uit te voeren waarvoor geen algehele anesthesie of grote incisies nodig zijn.

Cardiovalve heeft nu een product ontwikkeld voor vervanging van een hartklep waarbij via een kleine incisie in de lies een katheter in wordt gebracht, waarbij als alles volgens plan verloopt, de procedure voor het vervangen van een hartklep een half uur tot 45 minuten duurt.

In tegenstelling tot de concurrentie is de transkatheter verkrijgbaar in verschillende maten, geschikt voor ongeveer 95% van de bevolking, en met hetzelfde toedieningssysteem, wat het ziekenhuis kosten bespaart.

Het toedieningssysteem is vergelijkbaar met een ander systeem dat de meeste artsen al gewend zijn, het product heeft een kort profiel voor minimaal uitsteeksel en het verankeringsmechanisme is robuust, ondanks de kleine maat.”

Sinds de oprichting in 2017 heeft het bedrijf 12 patiënten behandeld, van wie er twee de grens van twee jaar hebben bereikt die vereist is voor follow-up. De resultaten zien er veelbelovend uit.

“Een onderging een zware operatie vanwege een andere ziekte, nadat ons product bij hem was geïmplanteerd, maar hij had geen complicaties. De andere patiënt, een houthakker, is nu weer aan het werk. Hij was erg zwak toen hij bij ons kwam.”

Het bedrijf schat dat het later dit jaar zal kunnen beginnen met het verkrijgen van marketinggoedkeuring in Europa en het over ongeveer vier jaar daar op de markt zal brengen.


******************************
ENGLISH:

Replacing heart valves becomes a straightforward procedure with a transcatheter system marketed by the Israeli company Cardiovalve, with a small incision and a procedure that takes 30 - 45 minutes.

By Joop Soesan - Joods.nl

The heart has four valves, which can be damaged by infectious diseases, heart attacks, aging, arteriosclerosis, and more. If left untreated, it can lead to heart failure and even death. Valve repair and / or replacement of a heart valve is one of the most popular areas in cardiology and, because cardiac surgery is dangerous, the goal is to perform as many minimally invasive procedures as possible that do not require general anesthesia or large incisions.

Cardiovalve has now developed a heart valve replacement product that involves inserting a catheter through a small incision in the groin, and if all goes according to plan, the heart valve replacement procedure takes half an hour to 45 minutes.

Unlike the competition, the transcatheter is available in a variety of sizes to suit approximately 95% of the population and with the same delivery system, saving hospital costs.

The delivery system is similar to another system most physicians are already used to, the product has a short profile for minimal protrusion and the anchoring mechanism is robust despite its small size. ”

Since its inception in 2017, the company has treated 12 patients, two of whom have reached the two-year mark required for follow-up. The results look very promising.

“One underwent major surgery for another disease after our product was implanted, but he had no complications. The other patient, a lumberjack, is now back at work. He was very weak when he came to us. ”

The company estimates that it will be able to start getting marketing approval in Europe later this year and launch it there in about four years.

google translate