21 oktober 2020

2020-10-21: Artsen voeren een levensreddende operatie uit bij de geboorte van een baby - Doctors perform lifesaving surgery on baby during birth

De baby is geboren op 14 oktober 2020, na een ex utero intrapartum procedure in het Tel Aviv Sourasky Medical Center.

Nederlands - Engels

NEDERLANDS:

Door een zeldzame ingreep te midden van een keizersnede in het Tel Aviv Sourasky Medical Center kan een pasgeboren baby met een keeltumor zijn eerste adem uitblazen.

Door Israel21c - Abigail Klein Leichman

Dokters in Israël hebben gisteren het leven van een pasgeboren baby gered met een zeldzame chirurgische ingreep die werd uitgevoerd voordat de jongen volledig buiten het lichaam van zijn moeder was.

Ze wisten dat het goed zou komen met de foetus totdat de navelstreng zou worden doorgesneden. Tot die tijd voorziet de placenta de foetus van zuurstof. Als de navelstreng na de geboorte is doorgesneden, zou de foetus niet in staat zijn om via zijn eigen longen te ademen.

Een team van ongeveer 30 artsen hadden zich voorbereid op de EXIT-procedure, die voorheen slechts een paar keer in Israël werd uitgevoerd, met behulp van een 3D-geprint model van de nek van de foetus.

Het gespecialiseerde team van artsen en verpleegkundigen lieten alleen het hoofdje van de baby geboren worden en men bracht een tracheale buis in, die de tumor omzeilde.

Toen is de rest van zijn lichaampje geboren en werd de navelstreng doorgesneden. Nu kon hij door het buisje ademen.

Dr. Ariel Many maakte deel uit van het 30 leden tellende team van 'Tel Aviv Sourasky Medical Center' dat een levensreddende operatie uitvoerde halverwege de bevalling van eenkeizersnede.

Moeder en zoon zijn naar verluidt in goede gezondheid. De artsen geloven dat de tumor uit zichzelf kan verdwijnen, anders kan deze chirurgisch worden verwijderd.

′Ik ben al meer dan 25 jaar verloskundige en elke geboorte is een nieuwe bron van spanning, maar dit was wel heel bijzonder," zei Dr. Ariel Many, directeur van de kraamafdeling in het 'Lis 'Maternity and Women's Hospital'.

""Om een partner te zijn in een procedure waarbij je het hoofd van de foetus vasthoudt en hem behandelt, terwijl hij grotendeels nog in de baarmoeder van zijn moeder zit, en dan dit nieuwe leven in de wereld aflevert, is een buitengewoon, bemoedigend en ontroerend gevoel, dat bij mij en het team zal bijblijven voor een lange tijd,′ zei Many.**********************
ENGLISH:


The baby born October 14, 2020, after an ex utero intrapartum procedure at Tel Aviv Sourasky Medical Center. Photo: courtesy

Rare intervention in the midst of a Cesarean delivery at Tel Aviv Sourasky Medical Center enables newborn with throat tumor to take his first breath.

By: Israel21c - Abigail Klein Leichman

Doctors in Israel saved a newborn’s life yesterday with a rare surgical procedure performed before the boy was fully outside his mother’s body.

They knew the fetus would be fine until his umbilical cord was cut because the placenta provides oxygen. Once the cord is detached after birth, he would not have been able to breathe air into his lungs.

A team of some 30 physicians prepared for the EXIT procedure – previously done in Israel only a few times — using a 3D-printed model of the fetus’ neck.

The multidisciplinary team of doctors and nurses delivered the baby’s head and inserted a tracheal tube that bypassed the growth.

When they pulled the rest of his body from the womb and cut the cord, he was able to breathe through the tube.

Part of the 30-member Tel Aviv Sourasky Medical Center team that performed lifesaving surgery halfway through a c-section delivery. Photo: courtesy

Mother and son are reported to be in good condition. The doctors believe the airway-blocking growth may disappear on its own; otherwise it can be surgically removed.

′′I’ve been an obstetrician for over 25 years and every birth is a new source of excitement, but this was one of the special ones,” said Dr. Ariel Many, director of labor and delivery at the center’s Lis Maternity and Women’s Hospital.

“To be a partner in a procedure where you’re holding the head of the fetus and treating him while he is mostly still in his mother’s womb, and then delivering this new life into the world, is a supreme, uplifting, special and touching feeling that will stay with me and the team for a long time,′′ said Many.