15 januari 2021

2021-01-15: Israëlische startup komt met oplossing voor tekort aan personeel en beademingsapparatuur - Israeli start-up comes up with a solution to staff shortages and respiratory equipment

Het revolutionaire beademingssysteem voor meerdere patiënten. Foto met dank aan Yehonatan Medical

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Intensive-care afdelingen voor coronapatiënten kampen met een tekort aan ventilatoren en opgeleid personeel. Een baanbrekende innovatie van de Israëlische startup Yehonatan Medical pakt beide problemen aan.

Door Joods.nl - Joop Soesan

Ontwikkeld in samenwerking met Dr. Ori Efrati, directeur van de Pediatric Pulmonary Unit in het Israëlische Sheba Medical Center – het grootste ziekenhuis in het Midden-Oosten – kan het nieuwe beademingssysteem door drie tot maximaal vijf patiënten tegelijk worden gebruikt. Dat betekent dat meer patiënten worden behandeld door minder IC-personeel, aldus ISRAEL 21C.

“Conventionele beademingstoestellen zijn niet alleen erg duur, maar zijn ook beperkt omdat ze maar bij één patiënt tegelijk kunnen worden gebruikt”, legt Efrati uit.

“Hun capaciteitsfactor en programmeerfuncties zijn ontworpen voor gebruik bij één patiënt en er is ook gevaar voor kruisbesmetting.”

Het Yehonatan Medical beademingssysteem gebruikt als basis de relatief eenvoudige en goedkope BiPAP niet-invasieve beademingsmachine, die een ingebouwd desinfectiemechanisme heeft.

Dankzij de externe interface kan het medisch team patiënten op veilige afstand volgen.

“Deze geweldige doorbraak is niets minder dan een game-changer als het gaat om de zorg voor grote aantallen coronapatiënten”, voegt Efrati toe.

Ingenieur en wetenschapper Michael Cohen, oprichter van Yehonatan Medical, zei dat zijn ontwerp van de geavanceerde ventilatietechnologie werd ondersteund door inzichten van cardiologen, waaronder Dr. David Adams van het Mount Sinai Hospital in New York; Dr. David Tirone van het Toronto General Hospital; en Dr. Gideon Cohen van Sunnybrook Health Sciences Centre in Toronto.

De ontwikkeling vond plaats in Israël en was de eerste keer dat in Israël een invasieve beademingsmachine werd gebouwd.

Het systeem wordt momenteel getest in het MSR Medical Simulation Center in Sheba , waar het wordt getest op kunstmatige longen en zal naar verwachting in de komende maanden op grote schaal op de markt worden gebracht. Het kan ook worden gebruikt in geïmproviseerde klinieken, zoals veldhospitalen, en in afbouwafdelingen binnen ziekenhuizen.

Yehonatan Medical is de medische tak van het Israëlische defensie-industriebedrijf Mofet Etzion.


************************
ENGLISH:

The revolutionary multi-patient breathing system. Photo courtesy of Yehonatan Medical

Intensive care units for corona patients are struggling with a shortage of ventilators and trained personnel. A groundbreaking innovation from Israeli startup Yehonatan Medical addresses both issues.

By: Joods.nl - Joop Soesan

Developed in collaboration with Dr. Ori Efrati, director of the Pediatric Pulmonary Unit at Israel's Sheba Medical Center - the largest hospital in the Middle East - the new ventilation system can be used by three to up to five patients at the same time. That means more patients are treated by fewer IC staff, according to ISRAEL 21C.

“Conventional ventilators are not only very expensive, but also limited in that they can only be used on one patient at a time,” explains Efrati.

"Their capacity factor and programming features are designed for single patient use and there is also a risk of cross contamination."

The Yehonatan Medical breathing system is based on the relatively simple and inexpensive BiPAP non-invasive breathing machine, which has a built-in disinfection mechanism.

The remote interface allows the medical team to monitor patients from a safe distance.

"This great breakthrough is nothing short of a game-changer when it comes to caring for large numbers of corona patients," added Efrati.

Engineer and scientist Michael Cohen, founder of Yehonatan Medical, said his design of the advanced ventilation technology was supported by insights from cardiologists, including Dr. David Adams of Mount Sinai Hospital in New York; Dr. David Tirone of Toronto General Hospital; and Dr. Gideon Cohen of Sunnybrook Health Sciences Center in Toronto.

The development took place in Israel and marked the first time an invasive breathing machine was built in Israel.

The system is currently being tested at the MSR Medical Simulation Center in Sheba where it is being tested on artificial lungs and is expected to be widely commercialized in the coming months. It can also be used in makeshift clinics, such as field hospitals, and in outfitting wards within hospitals.

Yehonatan Medical is the medical arm of the Israeli defense industry company Mofet Etzion.