23 mei 2018

​Arabische brandstichters steken massaal kersenboomgaarden Gush Etzion in brand

Palestijnse Autoriteit Arabieren staken Joodse kersenboomgaard in brand en stelen tonnen kersen.


Burned cherry trees in Gush Etzion Israel Police

Door: Orly Harari

Vlak voor het jaarlijkse kersenplukfestival van Gush Etzion staken de Arabieren van de Palestijnse Autoriteit (PA) de kersenbomen in de Kfar Etzion kibboets in brand.

De brand woedde lang voordat de brandweerlieden er in slaagden de brand onder controle te krijgen die aanzienlijke schade veroorzaakte.

Deze brand is de laatste in een lange lijst van recente brandstichtingen, die door PA Arabieren in Joods land zijn gesticht. Daarnaast hebben PA-Arabieren tientallen tonnen kersen uit de boomgaarden gestolen.

Het hoofd van de regionale raad van Etzion, Shlomo Ne'eman, zei: "We zijn getuige van herhaalde en georganiseerde aanvallen van Arabische oproerkraaiers op de Joodse landbouw. Het gaat hier niet om verveelde tieners. Het schaadt de natie Israël en de Israëlische soevereiniteit ernstig.

"Het is ondenkbaar dat een Joodse boer zijn land niet kan bewerken. Deze relschoppers zetten hun traditionele pogingen voort om de Joden van Gush Etzion uit hun land te verdrijven, en ons onbeschaamde antwoord is dat ze ons hier zullen blijven zien, dat we zullen opkomen voor onze waarden en voor altijd op ons land zullen blijven wonen.

"De autoriteiten van de staat, onder leiding van de rechtbank die nog maar een paar weken geleden een landbouwterrorist heeft vrijgelaten die de Israëlische landbouw schade heeft berokkend en die na veel inspanningen van onze strijdkrachten is gearresteerd, moeten onmiddellijk werken aan de toepassing van de rechtsstaat. Kfar Etzion en de boeren van Gush Etzion zijn geen vrijbuiters”.

Arab arsonists spark massive Gush Etzion fire

Palestinian Authority Arabs set fire to Jewish cherry orchard, steal tons of cherries.

By: Orly Harari

Just ahead of Gush Etzion's annual cherry-picking festival, Palestinian Authority (PA) Arabs set fire to the cherry trees in the Kfar Etzion kibbutz.

The fire raged for a long time before firefighters succeeded in controlling it, and left significant damage in its wake.

This fire is the latest in a long list of recent arsons, set by PA Arabs to Jewish land. In addition, PA Arabs have stolen dozens of tons of cherries from the orchards.

Gush Etzion Regional Council Head Shlomo Ne'eman said, "We are witness to repeated and organized attacks by Arab rioters on Jewish agriculture. This is not about bored teenagers. It seriously harms the nation of Israel and Israeli sovereignty."

"It is inconceivable that a Jewish farmer should not be able to work his land. These rioters continue their traditional attempts to banish Gush Etzion's Jews from their land, and our unashamed response is that they will continue to see us here, standing up for our values and living on our land forever.

"State authorities, led by the court which only a few weeks ago released an agricultural terrorist who harmed Israeli agriculture and was arrested after much effort by our forces, need to work immediately to apply the rule of law. Kfar Etzion, and Gush Etzion’s farmers, are not a free-for-all."

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...