24 mei 2018

​2500 eenheden in Judea en Samaria op het punt goedgekeurd te worden voor bouw

2.500 nieuwe woningen moeten worden goedgekeurd voor onmiddellijke bouw, terwijl plannen voor nog eens 1.400 eenheden over 30 gemeenschappen vergevorderd zijn,.


Construction in Gush Etzion Flash90

Shlomo Pjutrikovskij

Minister van Defensie Avigdor Liberman zal volgende week in de Hoge Planningsraad van Judea en Samaria ongeveer 2.500 nieuwe woningen voor onmiddellijke bouw ter goedkeuring voorleggen.

Tegelijkertijd zal de Raad van Toezicht op de Planning naar verwachting de in aantocht zijnde plannen voor circa 1.400 woningen goedkeuren.

De goed te keuren plannen hebben betrekking op 30 gemeenschappen in Judea en Samaria.

De belangrijkste gemeenschappen waarvoor de bouw van nieuwe eenheden moet worden goedgekeurd zijn: Ariel - 400 woningen, Ma'aleh Adumim - 460 woningen, Ma'ale Efrayim - 45 woningen, Kiryat Arba - 150 woningen, Alfe Menashe - 40 woningen, Avne Hefetz - 130 woningen, Hinanit - 80 woningen, Halamish / Neve Tzuf - 60 wooneenheden, Talmon - 180 wooneenheden, Neve Daniel - 170 wooneenheden, Kfar Etzion - 160 wooneenheden, Tene-Omarim - 130 wooneenheden, bejaardenhuisvesting in Elkana - 250 wooneenheden, en meer.

Vooruitlopend op de verwachte bijeenkomst zei Liberman: "We hebben beloofd om de bouw in Judea en Samaria te bevorderen en we komen onze beloften na. De 2.500 nieuwe woningen die we volgende week in de planningsraad goedkeuren, zullen in 2018 direct worden gebouwd.

“In de komende maanden zullen we duizenden extra woningen ter goedkeuring voorleggen, en we zullen Judea en Samaria blijven vestigen en ontwikkelen door middel van actie," voegde hij eraan toe.

2,500 units in Judea and Samaria to be approved for construction

2,500 new housing units to be approved for immediate construction, while plans for another 1,400 units to advance, across 30 communities.

Shlomo Pyutrikovsky

Defense Minister Avigdor Liberman will bring for approval next week in the Judea and Samaria Supreme Planning Council about 2,500 new housing units for immediate construction.

At the same time, the Planning Council is also expected to approve the advance of plans for about 1,400 housing units.

The plans to be approved relate to 30 communities throughout Judea and Samaria.

The main communities for which construction of new units are to be approved are: Ariel - 400 housing units, Ma'aleh Adumim - 460 housing units, Ma'ale Efrayim - 45 housing units, Kiryat Arba - 150 housing units, Alfe Menashe - 40 housing units, Avne Hefetz - 130 housing units, Hinanit - 80 housing units, Halamish / Neve Tzuf - 60 housing units, Talmon - 180 housing units, Neve Daniel - 170 housing units, Kfar Etzion - 160 housing units, Tene-Omarim - 130 housing units, housing for the elderly in Elkana - 250 housing units, and more.

In anticipation of the expected meeting, Liberman said, "We promised to promote construction in Judea and Samaria, and we are fulfilling. The 2,500 new housing units that we will approve next week in the planning council are for immediate construction in 2018."

“In the coming months, we will bring thousands of additional housing units for approval, and we will continue to settle and develop Judea and Samaria, through action," he added.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...