27 mei 2018

Landbouw terreur in de Shiloh Vallei

Bewoner van Shiloh Valley arriveert op zijn wijngaard vanochtend, en ontdekte schade aan honderden wijnstokken. Initieel onderzoek door de politie.


Agricultural terrorAharon Tzuf/TPS


De politie van Binyamin ontving de rapporten van de zondagochtend van schade aan honderden wijnstokken in een Joodse wijngaard in de Vallei van Shiloh van Samaria.

De eigenaar van de wijngaard, een inwoner van de Shiloh Valley, meldde dat hij de schade opmerkte toen hij vanochtend op zijn wijngaard aankwam.

De politie zei dat de politiemachten, met de hulp van IDF krachten, op de plaats aankwamen, begonnen bevindingen te verzamelen en een onderzoek naar het incident opende.

Een maand geleden ontdekte een boer in Moshav Tomer in de Jordaanvallei dat 140 jonge wijnstokken in zijn wijngaard met een elektrische zaag waren omgehakt.

Het kappen van de wijnstokken vernietigde de hele wijngaard en de schade voor de boer werd geschat op honderdduizenden NIS.

Agricultural terror in the Shiloh Valley

Resident of Shiloh Valley arrives at his vineyard this morning, only to discover damage to hundreds of vines. Police open investigation.

Binyamin police received Sunday morning reports of damage to hundreds of vines in a Jewish-owned vineyard in Samaria’s Shiloh Valley.

The vineyard owner, a resident of the Shiloh Valley, reported that he noticed the damage when he arrived at his vineyard this morning.

Police said that police forces, with the assistance of IDF forces, arrived at the scene, began collecting findings and opened an investigation into the incident.

It should be noted that about a month ago, a farmer in Moshav Tomer in the Jordan Valley discovered that 140 young vines in his vineyard had been cut down with an electric saw.

The cutting of the vines destroyed the entire vineyard and the damage to the farmer was estimated at hundreds of thousands of shekels.

Source: http://www.israelnationalnews....