15 juni 2018

Knesset-voorzitter in Amichai: Iedere wolk heeft een zilveren randje

Yuli Edelstein bezoekt nieuwe gemeenschap voor Amona evacuees.


Yuli Edelstein in Amichai

Door Hezki Baruch

Knesset Speaker Yuli Edelstein bracht donderdag een bezoek aan de Joodse gemeenten in de Binyamin regio en begon zijn bezoek aan de gemeente Amichai, die werd gebouwd voor de inwoners van Amona die een jaar geleden uit hun huizen waren verdreven.

“Zoals ik in Netiv Ha'avot al zei, heeft iedere wolk een zilveren randje. Ze probeerden een paar huizen te ontruimen en kregen op hun beurt een sterke gebouwde gemeenschap", vertelde Edelstein aan de bewoners.

Hij beloofde dat "als de Hoge Raad de 'reguleringswet' diskwalificeert, we zullen werken aan de goedkeuring van de 'overrule-clausule'.

Tijdens het bezoek heeft de voorzitter van de Knesset ook een bezoek gebracht aan het Bedoeïenendorp Khan al-Ahmar, dat naar verwachting zal worden geëvacueerd overeenkomstig een uitspraak van het Hooggerechtshof.

De illegale gemeenschap, die volledig in gebied C ligt, onder volledige controle van Israël, is tot stand gekomen zonder bouwvergunningen. Het kampement is gelegen in het strategisch belangrijke E-1 gebied tussen Jeruzalem en Maaleh Adumim, een van de grootste Israëlische gemeenschappen in Judea en Samaria.

De Europese Unie heeft in het verleden de bouw van illegale Arabische kampementen in Judea en Samaria gefinancierd en Israël veroordeeld voor de sloop van door de EU gesteunde illegale structuren.

“Het is jammer dat de Europese Unie het geld van de Europese belastingbetalers investeert in de opbouw van structuren in illegale dorpen," zei Edelstein en voegde daaraan toe: "Ik heb de minister van Buitenlandse Zaken van de EU, Federica Mogherini, gezegd: "Als je de investering coördineert met de Israëlische regering, kan dat ook enig voordeel opleveren.

Knesset Speaker in Amichai: There’s always a silver lining


Yuli Edelstein visits new community for Amona evacuees.

By Hezki Baruch

Knesset Speaker Yuli Edelstein on Thursday visited the Jewish communities in the Binyamin region and began his visit in the community of Amichai, which was built for the residents of Amona who were evicted from their homes a year ago.

"As I said in Netiv Ha’avot, every cloud has a silver lining. They tried to evacuate a few houses, and in turn they received a strong built community,” Edelstein told the residents.

He promised that "if the Supreme Court disqualifies the ‘regulation law’, we will work to approve the ‘overrule clause.’”

During the visit, the Knesset Speaker also visited the Bedouin village of Khan al-Ahmar, which is expected to be evacuated in accordance to a Supreme Court ruling.

The illegal community, which lies entirely in Area C under full Israeli control, was established without any building permits. The encampment is located in the strategically important E-1 area between Jerusalem and Maaleh Adumim, one of the largest Israeli communities in Judea and Samaria.

The European Union has in the past financed the construction of illegal Arab encampments in Judea and Samaria, and condemned Israel for the demolition of EU-backed illegal structures.

“It's a shame that the European Union invests European taxpayers' money in building structures in illegal villages," said Edelstein, adding, "I told the EU's foreign minister, Federica Mogherini, ‘If you coordinate the investment with the Israeli government, it may also have some benefit.’”

Source: http://www.israelnationalnews....