04 december 2018

Duizenden komen samen in Bethlehem voor het ontsteken van de kerstboom - Thousands gather in Bethlehem for Christmas tree lighting

Christenen vieren de ontsteking van een kerstboom op het Kribbeplein, buiten de Geboortekerk in de stad Bethlehem, op 1 december 2018 (Foto: AP/Majdi Mohammed) - Christians celebrate the lighting of a Christmas tree in Manger Square, outside the Church of the Nativity in the West Bank town of Bethlehem, December 1, 2018 (Photo: AP/Majdi Mohammed)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

PA-premier vertelt menigte, dat de Palestijnen zich verzetten tegen de Israëlische plannen 'om ons ontheemd te laten zijn en ons te ontdoen van onze beschaving en geschiedenis'

Bron: TOI, agentschappen, 2 december 2018


Duizenden gelovigen en hoogwaardigheidsbekleders woonden zaterdag de ontsteking bij van de gigantische kerstboom in Bethlehem buiten de Geboortekerk, volgens traditionele opvattingen de geboorteplaats van Jezus.

Premier Rami Hamdallah van de Palestijnse Autoriteit en pater Francesco Patton, een vooraanstaand geestelijke van de Katholieke Kerk in het Heilige Land, waren bij de ceremonie aanwezig. Hamdallah zei, dat de Palestijnen zich verzetten tegen de Israëlische plannen "om ons ontheemd te laten zijn en ons te ontdoen van onze beschaving en geschiedenis”.

De jaarlijkse ceremonie op het Kribbeplein ging gepaard met een vuurwerkshow en festiviteiten in de aanloop naar kerstavond, waar duizenden pelgrims en toeristen uit de hele wereld op afkomen. Eerder op zaterdag begroette pater Patton een aantal geestelijken en leidde hij een dienst in de Geboortekerk. Het hoogtepunt van de vieringen in Bethlehem is de nachtmis op kerstavond in de Geboortekerk.

Christenen vormen een kleine minderheid van de overwegend islamitische Palestijnse bevolking in Judea en Samaria, maar de betrekkingen tussen de twee religieuze groepen zijn doorgaans hartelijk en tolerant. De kleine christelijke gemeenschap in Gaza, gedomineerd door de islamistische Hamas-terreurgroep, is van tijd tot tijd doelwit geweest van zeloten.

___________

ENGLISH    

PA prime minister tells crowd the Palestinians are resisting Israeli plans "to uproot us and strip us from our civilization and history"

By: TOI, agencies, December 2, 2018


Thousands of faithful and dignitaries attended Saturday’s lighting of the giant Christmas tree in Bethlehem outside the Church of the Nativity, the traditional birthplace of Jesus.

Palestinian Authority Prime Minister Rami Hamdallah and Father Francesco Patton, a top official with the Catholic Church in the Holy Land, were present at the ceremony. Hamdallah said the Palestinians were resisting Israeli plans “to uproot us and strip us from our civilization and history”.

A fireworks display and festivities accompanied the annual ceremony at the Manger Square in the run up to Christmas Eve, which attracts thousands of pilgrims and tourists from around the world. Earlier Saturday, Father Patton greeted clergy and led a service at the Nativity Church. Celebrations in Bethlehem culminate with midnight mass on Christmas eve in the Church of the Nativity.

Christians make up a small minority of the mostly Muslim Palestinian population in Judea and Samaria, but relations between the two religious groups are typically cordial and tolerant. In Gaza, dominated by the Islamist Hamas terror group, a tiny Christian community has been targeted from time to time by zealots.