27 december 2018

​EU veroordeelt Israël’s uitbreiding van de nederzettingen in Judea en Samaria - EU condemns Israel settlement expansion in Judea and Samaria

Meer dan 400.000 Israëliërs wonen in Judea en Samaria, o.a. in Maale Adumim hier afgebeeld met de Judese woestijn op de achtergrond (Foto: THOMAS COEX, AFP/File) - More than 400,000 Israelis live in Judea and Samaria, including Maale Adumim pictured here with the Judaean desert in the background (Photo: THOMAS COEX, AFP/File)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Europese Unie veroordeelde donderdag de recente goedkeuring van Israël voor de bouw van 2.191 huizen, om de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria uit te breiden

Bron: i24NEWS, 27 december 2018


"Het standpunt van de Europese Unie over de bouw van Israëlische nederzettingen en aanverwante activiteiten is duidelijk en blijft ongewijzigd: alle nederzettingenactiviteiten zijn illegaal onder internationaal recht en het ondermijnt de levensvatbaarheid van de 2-statenoplossing en de vooruitzichten op een duurzame vrede", zei de EU in een verklaring.

"Frankrijk veroordeelt het besluit van Israël om de uitbreiding van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever toe te staan", schreef de FM-woordvoerder. "Het vestigen van de nederzettingen komt niet overeen met resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad. De nederzettingen brengen de 2-statenoplossing in gevaar, wat de enige oplossing is die vrede tussen de Israëli's en de Palestijnen mogelijk kan maken. We roepen de Israëlische autoriteiten op om dit besluit opnieuw te overwegen", concludeerde de verklaring.

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft dinsdagavond toestemming gegeven voor de bouw van ongeveer 2.200 huizen ter bevordering van de uitbreiding van de nederzettingen in Judea en Samaria. Het Civil Administration’s High Planning Subcommittee keurde de uitbreiding van een aantal nederzettingen goed terwijl het grootste deel van de wereld Kerstmis vierde. Volgens Peace Now, een NGO die nauwlettend toeziet op de bouw van nederzettingen, omvat dit 1.159 woningen die definitief zijn goedgekeurd voordat de bouwvergunningen zijn uitgegeven en nog eens 1.032 woningen die zich in een eerder stadium in het proces bevonden.

82 woningen zijn gepland voor goedkeuring om Ofra uit te breiden, waar een dodelijke terroristische aanslag eerder deze maand een te vroeg geboren baby doodde en zeven andere personen zwaar verwondde.

Na de aanslag beloofde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om de gemeenschap uit te breiden door de goedkeuring van nieuwe woningen. Alle nederzettingenprojecten waren overigens in deze wetgevingsronde reeds ingepland, voordat een reeks terreuraanslagen het leven van de Joodse bevolking in Judea en Samaria overhoop haalden.

___________

ENGLISH    

The European Union on Thursday condemned Israel’s recent approval for the construction of 2,191 homes in a move to expand Jewish settlement in Judea and Samaria

By: i24NEWS, December 27, 2018


“The European Union’s position on Israeli settlement construction and related activities is clear and remains unchanged: all settlement activity is illegal under international law and it undermines the viability of the two-state solution and the prospects for a lasting peace”, the bloc said in a statement.

"France condemns Israel's decision to allow the expansion of settler houses in the West Bank”, the FM spokesperson wrote. "The settlements establishments do not correspond with UNSC resolution 2334. The settlements endanger the two-state solution, which is the only solution that would allow for peace between the Israelis and the Palestinians. We call on Israeli authorities to reconsider this decision”, the statement concluded.

Israel’s Defense Ministry on Tuesday night authorized the construction of about around 2,200 homes in a move to push settlement expansion in Judea and Samaria. The Civil Administration’s High Planning Subcommittee approved the expansion of a number of settlements while most of the world celebrated Christmas. According to Peace Now, an NGO that closely monitors settlement construction, this included 1,159 housing units that were given final approval before building permits can be issued and another 1,032 that were at an earlier stage in the process.

82 homes are slated for approval to expand the settlement of Ofra, where a deadly terror attack earlier this month left a newborn baby dead and seven others severely injured.

Following the attack, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to grow the community through the approval of new housing units, though all settlement projects in this round of legislation were planned before a series of terror attacks rocked Jewish settlers in Judea and Samaria.