22 januari 2019

Video: ​Een bos ter nagedachtenis aan Amiad Yisrael in het Bijbelse Hartland - Video: A forest in memory of Amiad Yisrael in the Biblical heartland

Het planten van een bos ter nagedachtenis aan Amiad Yisrael, Tu B'shvat (Foto: Israel365) - Planting a forest in memory of Amiad Yisrael, Tu B’shvat (Photo: Israel365)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God”, Amos 9:15

Bron: Israel365, Rabbi Tuly Weisz, 20 januari 2019


Op vrijdagmorgen werden Shira en Amichai Ish-Ran, die vorige maand gewond zijn geraakt tijdens een aanslag net buiten Ofra, vergezeld door familieleden, inwoners van de gemeenschap van Ofra en vertegenwoordigers van de organisatie Israel365, om 300 bomen te planten in de bergen van Samaria.

De aanplant was ter ere van de baby van Shira en Amichai, Amiad Yisrael, die na de aanslag via een noodzakelijke keizersnede ter wereld kwam en drie dagen later overleed.

"Een mooi jong boompje, voortijdig geboren uit mijn dochter en schoonzoon, werd op brute wijze vermoord en de kans ontnomen om te groeien en te bloeien”, zei Chaim Silberstein, de vader van Shira. "Hoewel het Amiad Yisrael niet was gegeven om een lange en trotse boom van de natie Israël te worden, zal het planten van een bos ter nagedachtenis aan hem, de herinnering aan zijn korte maar zinvolle leven vereeuwigen en symbool staan voor het planten van hoop".


(Video: Israel365)

__________

ENGLISH    

“And I will plant them upon their soil, Nevermore to be uprooted”, Amos 9:15

By: Israel365, Rabbi Tuly Weisz, January 20, 2019


On Friday morning, Shira and Amichai Ish-Ran, who were wounded in a shooting attack outside Ofra last month, were joined by family members, residents of the community of Ofra and representatives of the organization Israel365 to plant 300 trees in the mountains of Samaria.

The planting was in honor of the Ish-Ran's baby, Amiad Yisrael, who was delivered via emergency C-section following the attack and died three days later.

“A beautiful sapling, prematurely born to my daughter and son-in-law, was brutally murdered and deprived of the opportunity to grow and flourish”, Chaim Silberstein, Shira's father, said. “Although Amiad Yisrael did not merit to become a tall and proud tree in the nation of Israel, planting a forest in his memory will both help to perpetuate the memory of his short but meaningful life, as well as plant hope”.


(Video: Israel365)