07 april 2017

Hoe denken de Israëli’s zelf over terugtrekking uit Judea & Samaria?

Een peiling laat een dalende Israëlische publieke steun voor het terugtrekken uit Judea en Samaria.

“Als jullie in dit land blijven, zal Ik jullie planten en niet afbreken, want Ik heb spijt van het onheil waarmee Ik jullie getroffen heb.”Jeremia 42:10 NBV

Een nieuwe poll in opdracht van het Jerusalem Centrum voor Publieke Zaken (JCPA) toont een enorme daling in de steun van de Israëlische bevolking voor een terugtrekking uit Judea en Samaria als onderdeel van een toekomstig vredesakkoord.

Het onderzoek, gedaan door de Israëlische enquêtrice Mina Tzemach, werd uitgevoerd om “de houding van de joodse publiek in Israël op een aantal kwesties met betrekking tot een vredesakkoord of andere regelingen met de Palestijnen.” te onderzoeken.

De resultaten wijzen op een significante daling van de steun van Israëli’s voor de essentiële voorwaarden die Palestijnen eisen in verband met de oprichting van een toekomstige Palestijnse staat.

Volgens de enquête, is de Israëlische bereidheid om uit het Bijbelse hartland van Judea en Samaria terug te trekken gedaald van 60 procent in 2005 naar 36 procent in 2017. De overgrote meerderheid van de Israëli’s, 76 procent, verklaarde een voorkeur te hebben voor volledig behoud van de veiligheidscontrole in Judea en Samaria, terwijl 81 procent van de respondenten zegt dat Israël de volledige soevereiniteit over de Jordaanvallei moet handhaven.

De enquête toont ook aan dat 79 procent van de Israëli's gelooft dat het belangrijk is om een verenigd Jeruzalem te behouden onder volledige Israëlische soevereiniteit. Drieenachtig procent zei dat ze tegen het overdragen van de Tempelberg aan de Palestijnen zijn en 71 procent zei dat welk vredesakkoord dan ook gebaseerd moet zijn op de Palestijnse erkenning van Israël als een Joodse staat.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken van de voormalige directeur-generaal, Dore Gold, die op dit moment het hoofd van de JCPA is, zei dat het onderzoek laat zien hoe “het Israëlische publiek impliciet begrijpt dat het Midden-Oosten een zeer gevaarlijke en chaotische regio blijft en ook niet zal stabiliseren in de nabije toekomst .”

Source:

https://www.breakingisraelnews.com/86248/poll-show...