03 juni 2017

​Speciaal Rapport - Itamar Bewoner op bijzondere manier ontkomen.

18/05/2017moshe

Vanavond heeft de gemeenschap van Itamar een speciale Thanksgiving viering gehouden, aangezien één van zijn geliefde inwoners wonderbaarlijk werd gered van een riot met Arabieren in het dorp Hawarah . Hij was terug onderweg naar Itamar vanuit Ariel, nadat hij voor zijn grote familie van acht kinderen boodschappen had gedaan. Hij werd opzettelijk geblokkeerd door een ambulance die in zijn baan reed. De ambulancebestuurder verliet zijn voertuig en voegde zich bij de aanvallers door op zijn auto te schoppen en rotsen en keien te gooien. Dank G-D kwam onze geliefde inwoner veilig thuis in Itamar! Bij de gemeenteviering vanavond vertelde hij het verhaal. Hij vertelde dat hij, terwijl hij door het dorp reed, voelde dat hij een speciaal dankzeggingsgebed moet opzeggen, genaamd “Nishmat Kol Chai”, een gebed dat we op de Shabbat zeggen.

Letterlijk een seconde later kwam hij terecht in een levensbedreigende situatie en werd gered door de genade van Hashem. Na de avondgebedservice vertelde Rabbi Chay, de HoofdRabbi van Itamar, de gemeenschap het gebed Nishmat Kol Chay te zeggen zonder te weten dat het al op de weg was gezegd. Het leiderschap van Itamar heeft een noodvergadering met het legerhoofd van het gebied belegd om een reactie op de verschrikkelijke situatie op onze wegen te eisen. Deze week waren er drie andere gewelddadige demonstraties in hetzelfde dorp Hawarah, op de belangrijkste route die leidt tot onze gemeenschap. De tijd is nu om te staan met de vrienden van Itamar om je liefde en steun te tonen.

Shabbat Shalom - deel dit bericht aan al je vrienden !!!!!!!


Special Report – Itamar Resident Saved Miraculously

18/05/2017moshe

Tonight the community of Itamar held a special thanksgiving celebration as one of its dear residents was miraculously saved from of a mob of Arabs rioting in the village of Hawarah. He was on the way back home to Itamar from Ariel after going shopping for his large family of eight children. He was purposely blocked from driving on when an ambulance drove into his lane. The ambulance driver left his vehicle and joined in the attackers by kicking and throwing rocks and boulders at his car. Thank G-D our precious resident made it home safely to Itamar! At the community celebration tonight, he told the story. He mentioned that as he was driving through the village he felt that he must say a special thanksgiving prayer called “Nishmat Kol Chai” that we say on the Shabbat – literally seconds later he found himself in a life threatening situation and was saved with the mercy of Hashem. After the evening prayer service Rabbi Chay, Itamar’s head Rabbi, told the community to say the prayer Nishmat Kol Chay without knowing that it was already said on the road. The Itamar leadership is having an emergency meeting with the army head of the area to demand a response to the terrible situation on our roads. This week there were three other violent demonstrations in the same village Hawarah which is the major route leading to our community. The time is now to stand with the Friends of Itamar in showing your love and support.

Shabbat Shalom – share this message to all your friends!!!!!!!

http://touritamarsupportisrael.com/special-report-...