11 november 2018

​Zeldzame 150-jaar oude Torah-rol gevonden in Joods huis in getto in Lodz - Rare 150-year-old Torah Scroll found In Lodz Jewish Ghetto House

De Torah-rol gevonden in een houten hut in de getto van Lodz (Foto: Vos Iz Neias) - The Torah scroll found in a wooden shack in the Lodz Ghetto (Photo: Vos Iz Neias)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In een hut in de Poolse stad Lodz, in een straat die deel uitmaakte van een Joodse getto (een aangewezen gedwongen gebied binnen de stad voor de Joden om te wonen) tijdens de Holocaust, werd onlangs een 150 jaar oude Torah-rol gevonden

Bron: Vos Iz Neias, 6 november 2018


Naast de Torah-rol werden in het gebouw en tussen de overblijfselen, ook andere Joodse voorwerpen gevonden. De boekrol werd overgedragen aan het Shem Olam Holocaust Institute, opgericht in 1996 in Kfar Haroeh, door Rabbi Avraham Krieger.

De rol werd door Shem Olam naar Israël gebracht. De gemeente Lodz was van plan een aantal oude houten hutten te slopen in een straat waar Joden verbleven tijdens hun verblijf in de getto. De rol was verborgen in een muur van één van de hutten.

De Torah-rol werd 76 jaar geleden door Joden verborgen in de getto en gebruikt op Sjabbat- en Joodse feestdagen.

"Dit is een historische vondst en een zeldzaam stukje leven uit de getto dat heeft overleefd", legt Krieger uit. "De Polen blijven onze geschiedenis onderdrukken. Deze verlaten houten hutten, achtergelaten in de straten van de Joodse getto in Lodz, zouden worden afgebroken en het enige bewijs dat in Polen achterbleef van wat er in de Holocaust was gebeurd, zou worden gewist”.

Lodz was de op één na grootste stad van Polen en een belangrijk industrieel centrum. De getto werd in april 1940 opgericht door de nazi’s en was de op één na grootste getto van Lodz. Ongeveer 164.000 Joden werden daar bijeengehouden, voordat de getto uiteindelijk tegen het einde van 1944 werd geliquideerd.

_____________

ENGLISH    

A 150-year-old Torah scroll was found recently inside a shack in the Polish city of Lodz, on a street that was part of the Jewish ghetto during the Holocaust

By: Vos Iz Neias, November 6, 2018


In addition to the Torah scroll, other Jewish artifacts were found within the building and among its debris. The scroll was transferred to the Shem Olam Holocaust Institute, established in 1996 in Kfar Haroeh by Rabbi Avraham Krieger.

The scroll was brought to Israel by Shem Olam. The Lodz municipality was planning to demolish a number of old wooden shacks on the street that housed Jews during their time in the ghetto. It was found hidden inside a wall of one of the shacks.

The Torah scroll was hidden by Jews 76 years ago in the ghetto and used on Shabbat and Jewish holidays.

“This is a historical finding and a rare piece of life from the ghetto that survived until today", explained Krieger. “The Poles continue to suppress our history. These lone wooden shacks left on the Lodz ghetto streets were going to be demolished and the only evidence left in Poland of what happened in the Holocaust was going to be erased".

Lodz was Poland’s second largest city and a major industrial center. The ghetto there was established in April 1940 and became the second-largest ghetto created by the Nazis. Approximately 164,000 Jews were held there before it was finally liquidated toward the end of 1944.