13 april 2019

2019-04-13-18.30; Yad Vashem verwierp het Holocaust commentaar van Bolsonaro - Yad Vashem slams Bolsonaro after Holocaust comment

Photo credit: REUTERS

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Jerusalem Post

Yad Vashem, Israëls meest prominente Holocaust-museum en onderzoekscentrum, verwierp de suggestie van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, dat men de misdaden van de nazi's en andere daders van de holocaust kan vergeven.

"We kunnen vergeven, maar we kunnen het niet vergeten. Dat  is mijn citaat. Degenen die hun verleden vergeten, worden veroordeeld om geen toekomst te hebben," zei Bolsonaro in een ontmoeting met een groep evangelische priesters in Rio de Janeiro. "We moeten ervoor zorgen dat de Holocaust zich niet herhaalt," aldus Bolsonaro.

"Het is niet de plaats van iemand om te beslissen of het mogelijk is om de misdaden van de Holocaust te vergeven," zei Yad Vashem woordvoerster Dana Weiler-Polak.

Ze vervolgde: "Vanaf de dag van haar oprichting heeft Yad Vashem zich ingezet voor de voortzetting van de herinnering en de betekenis van de Holocaust voor het Joodse volk en voor de mensheid als geheel".

Eerder deze maand bezocht Bolsonaro Yad Vashem op zijn reis naar Israël.

Kort na zijn bezoek zei de rechtse president "er is geen twijfel mogelijk" dat het nazisme een linkse beweging was.

Bolsonaro's opmerkingen waren in tegenspraak met informatie op de website van het museum, dat de Duitse nazi-beweging ontstond uit rechts radicale groeperingen, die reageerden op de opkomst van het communisme..

In de commentaren op de televisie, herhaalde de Braziliaanse president eerdere opmerkingen van de minister van Buitenlandse Zaken van zijn land, Ernesto Araujo, die ook beweerde dat de nazi's links waren.

Een vraag van een  verslaggever of hij het eens was met Araujo, zei Bolsonaro, "Er is geen twijfel mogelijk, toch?".

Hij zei verder dat de nazi-partij de nationaal-socialistische partij van Duitsland was, waar het woord "socialist" in voorkomt. De officiële naam was de nationaal-socialistische Duitse Arbeiderspartij.

____________________________
ENGLISH


Credits: Jerusalem Post

Yad Vashem, Israel's most prominent Holocaust museum and research center, slammed Brazilian President Jair Bolsonaro for suggesting one can forgive the crimes of the Nazis and other perpetrators the Holocaust.

“We can forgive, but we cannot forget. That quote is mine. Those that forget their past are sentenced not to have a future,” said Bolsonaro in a meeting with a group of evangelical priests in Rio De Janeiro. "We need to act so that the Holocaust will not repeat itself."
"It is not the place of anyone to decide if it is possible to forgive the crimes of the Holocaust," said Yad Vashem spokeswoman Dana Weiler-Polak.

She continued, "From the day of its founding, Yad Vashem has worked for the continuation of the memory and meaning [of the Holocaust] for the Jewish people and for mankind as a whole."

Earlier this month, Bolsonaro visited Yad Vashem on his trip to Israel.

Soon after his visit, the right-wing president said "there is no doubt" that Nazism was a leftist movement.

Bolsonaro's remarks directly contradicted information on the museum's website saying Germany's Nazi movement rose out of right-wing radical groups responding to the rise of communism.

In Tuesday's televised comments, the Brazilian president echoed previous remarks by his country's foreign minister, Ernesto Araujo, also claiming the Nazis were leftists.

Asked by reporters if he agreed with Araujo, Bolsonaro said, "There is no doubt, right?"

He went on to say that the Nazi party's name was the National Socialist Party of Germany, which includes the word "socialist." The official name was the National Socialist German Workers' Party.