20 januari 2019

​Holocaust-slachtoffers begraven in Groot-Brittannië - Holocaust victims laid to rest in Britain

Auschwitz (Foto: iStock) - Auschwitz (Photo: iStock)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De overblijfselen van zes slachtoffers van de Holocaust die in Auschwitz zijn gedood, zijn 22 jaar nadat ze naar het Imperial War Museum in Londen waren gebracht, begraven

Bron: Arutz Sheva, AFP, 20 januari 2019


De overblijfselen van zes Holocaust-slachtoffers die in het vernietigingskamp Auschwitz werden vermoord, zijn vandaag  in Groot-Brittannië begraven.

Het was de eerste begrafenis in Groot-Brittannië voor slachtoffers van de Holocaust. Ongeveer 50 overlevenden van de Holocaust waren aanwezig. De as en botten van de zes onbekende slachtoffers werden in 1997 vanuit Auschwitz naar het Imperial War Museum in Londen gebracht. Uit latere wetenschappelijke tests is gebleken, dat het om vijf volwassenen en één kind gaat, maar er is verder niets bekend over de identiteit van de slachtoffers. Ze werden begraven in één kleine kist met aarde uit Israël, op de New Synagogue New Cemetery in Bushey, gelegen aan de noordwestelijke rand van Londen.

"De boodschap die je overbrengt door de aanwezigheid van je overblijfselen vandaag, is dat als antisemitisme aanwezig is en het ongehinderd door kan gaan, haatspraak gemakkelijk kan overgaan in haatmisdrijven”, zei opperrabbijn Ephraim Mirvis. "En wanneer antisemitisme gedijen mag, kunnen sommige mensen alles doen wat ze willen en kunnen sommige mensen het laagste niveau van het menselijk gedrag bereiken”.

De Britse Communities Secretary, James Brokenshire, de Israëlische ambassadeur Mark Regev en de vertegenwoordiger van koningin Elizabeth II uit de plaatselijke provincie, woonden de begrafenis bij.

Op het graf zal een herdenkingssteen worden gezet.

__________

ENGLISH    

Remains of six Holocaust victims killed in Auschwitz laid to rest 22 years after being sent to Imperial War Museum in London

By: Arutz Sheva, AFP, January 20, 2019


The remains of six Holocaust victims who were murdered at the Auschwitz death camp were laid to rest in Britain on Sunday.

It was the first funeral service in Britain for victims of the Holocaust. Around 50 Holocaust survivors were in attendance. The ashes and bones of the six unknown victims were sent from Auschwitz to the Imperial War Museum in London in 1997. Scientific tests later discovered they were five adults and one child, but nothing else is known about who they were. They were laid to rest at the United Synagogue New Cemetery in Bushey, on the northwest edge of London. A small coffin containing all the remains was buried with earth from Israel.

"The message that you convey through the presence of your remains before us today is that if anti-Semitism exists, and it goes by unchecked, then hate speech can easily be translated into hate crime", said Chief Rabbi Ephraim Mirvis. "And when anti-Semitism is allowed to thrive, some people can do anything and some people can reach the lowest end of human conduct".

Britain's communities minister James Brokenshire, Israeli ambassador Mark Regev and Queen Elizabeth II's representative in the local county were in attendance.

A memorial garden is set to be established on the site.