11 april 2017

Holocaust gedenktekens in Griekenland vernield

English below:

Marmeren gedenksteen in Kavala vernield met hamers, terwijl monument in Arta beklad is met graffiti.


A memorial in Kavala, Greece, that commemorates Greek Jews who died in World War II. (Yiddish News/Twitter via JTA)

Twee Holocaust gedenktekens in Griekenland werden vernield.

In Kavala, een stad in het noorden van Griekenland, werd het marmeren fineer met hamers vernield op woensdagavond, heeft de in Athene gevestigde krant Ekathimerini gemeld. Er zijn geen verdachten.

Het monument dat onthuld ongeveer een jaar geleden werd onthuld, herdenkt 1.484 Joden uit de stad, die in nazi-kampen stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“Elke daad van vandalisme op een monument opent een nieuwe wond met betrekking tot de geschiedenis en de cultuur van Kavala, een gemeenschap die altijd open, altijd tolerant en met respect voor andere culturen en religies is geweest,” zei de gemeente in een verklaring, aldus Ekathimerini.

Enkele dagen eerder, werd een gedenkteken in Arta, in het noordwesten van Griekenland, vernield met verf en het aforisme “Yolo,” je leeft maar een keer.

De aanval kwam enkele dagen nadat de gemeenschap een ceremonie hield om de pre-Holocaust Joodse gemeenschap te herinneren. In 1944, werd een aantal van 352 joden in de stad gearresteerd; de meeste mensen zouden uiteindelijk naar Auschwitz en hun dood worden gestuurd.

“Het is duidelijk dat er nog steeds mensen zich storen aan hun Joodse medeburgers, zelfs als deze dood zijn. Ze kunnen zelfs hun herinnering niet tolereren,” zie de Centrale Raad van Joodse Gemeenschappen in Griekenland in een verklaring.

“We zijn ervan overtuigd dat zowel de gemeente Arta en de overgrote meerderheid van de burgers de ontheiliging van de gedenktekens niet zal toestaan, aangebracht door paar nostalgische obscurantisten. We zijn er ook van overtuigd dat binnenkort het monument weer zal staan om haar doel te bereikende bezoekers te herinneren aan de gruweldaden die leidden tot de vernietiging van de Joden van Arta simpelweg omdat ze Joden waren en de samenleving wakker schudden dat een dergelijke absolute kwaad opnieuw kan gebeuren als we niet vasthouden aan onze democratische en humanitaire beginselen.”

Holocaust memorials in Greece vandalized

Marble plague in Kavala smashed with hammers, while monument in Arta defaced with graffiti

Two Holocaust memorials in Greece were vandalized.

In Kavala, a city in northern Greece, the marble veneer was smashed with hammers on Wednesday night, the Athens-based daily newspaper Ekathimerini reported. There are no suspects.

The monument unveiled about a year ago commemorates 1,484 Jews from the city who died in Nazi death camps during World War II.

“Every act of vandalism on a monument opens a new wound in regards to the history and culture of Kavala, a community that has always been open, always tolerant and respectful of other cultures and religions,” the municipal authority said in statement, according to Ekathimerini.

Days earlier, a memorial in Arta, in northwestern Greece, was vandalized with paint and the aphorism “Yolo,” you only live once.

The attack came several days after the community held a ceremony to remember its pre-Holocaust Jewish community. In 1944, some 352 Jews in the town were arrested; most would eventually be sent to Auschwitz and their death.

“It is obvious that there are still people disturbed by their Jewish fellow citizens even if the latter are dead. They cannot tolerate even their memory,” the Central Board of Jewish Communities in Greece said in a statement.

“We are confident that both the municipality of Arta and the vast majority of its citizens will not allow the desecration of memory by a few nostalgic obscurantists who vulgarly aim at staining the image of the city. We are also confident that soon the monument will stand again to fulfill its purpose: remind the visitors of the atrocity that led to the annihilation of the Jews of Arta simply because they were Jews and awaken the society that such an absolute evil can happen again unless we strongly preserve our democratic and humanitarian principles.”

Source:

http://www.timesofisrael.com/holocaust-memorials-i...