12 april 2018

Israel Remembers 6 Million on Holocaust Remembrance Day. - Israël herdenkt 6 miljoen doden op de 'Holocaust Herdenkingsdag'.

In English and/en Nederlands

ENGLISH

Israel Remembers 6 Million on Holocaust Remembrance Day.

Each year, Israelis pause from their routines to ponder the fate of the six millions Jews who perished in the Holocaust, vowing to never again allow such an atrocity to occur.

Israel’s Yom HaShoah, or Holocaust Remembrance Day, is observed each year in the spring following the Passover holiday. Yom HaShoah occurs on the 27th day of the Jewish month of Nisan and is marked by memorial ceremonies and the sounding of a siren throughout the entire country for two minutes at 10 a.m.

During these moments, wherever Israelis find themselves they stop–pulling over cars, halting buses, pausing from work–and the nation comes to a complete standstill.

In the past, Yad Vashem, the World Holocaust Remembrance Center, has emphasized the significance of personal remembrance and survivor testimony, to restore the identities of individual victims, instead of viewing victims of genocide as a monolithic group.

On Wednesday evening, the State of Israel marked the official start of Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day, with an opening ceremony at Warsaw Ghetto Square at Yad Vashem, Mount of Remembrance, Jerusalem.

Among those present were Israel’s President Reuven Rivlin and Prime Minister Benjamin Netanyahu, Yad Vashem Council Chairman Rabbi Israel Meir Lau, who kindled the Memorial Torch, and Zipora Nahir, who spoke on behalf of Holocaust survivors. Singers Amir Dadon and Meshi Kleinstein participated in the ceremony, along with the IDF Paratroopers’ Honor Guard and master of ceremony Sara Beck.

This year, Yom HaShoah is observed against a backdrop of heightened anti-Semitism in the West and Islamic world, in addition to rampant Holocaust denial and distortion in Eastern Europe.

Just last week, the Hamas terrorist organization waved a Nazi flag during violent riots organzied to breach sovereign Israeli territory and run roughshod over the Jewish state. Blood libels and Holocaust denial are another common trope in various corners of the Muslim world, with Palestinian Authority TV recently displaying an image of Holocaust victims and claiming outrageously that the prostrate figures in the photo were “Arabs killed by Jews.”

In Poland and Lithuania, there has been a steady push to deny the role of Nazi collaborators and portray citizens as passive victims of the Nazi occupation. Poland has gone so far as to pass a law criminalizing references to Polish complicity in Nazi war crimes. Lithuania for its part seeks to equate crimes by communists with Nazi genocide, to minimize the role of Lithuanians in the crimes of World War II.

In Israel, aging Holocaust survivors will gather to bear testimony to their own experience this year on Yom HaShoah, exposing younger generations to the ultimate horror hate can cause. Young and old join together to remember the brave souls, mothers, fathers, and children who perished at the hands of the Nazi monsters, and to utter that time-worn yet powerful refrain: “Never again.”

Credits: unitedwithisrael.org

* * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * *

NEDERLANDS

Israël herdenkt 6 miljoen doden op de 'Holocaust Herdenkingsdag'.

De Israëli's onderbreken elk jaar met hun dagelijkse werkzaamheden om na te denken over het lot van de zes miljoen Joden die in de Holocaust zijn omgekomen, en beloven nooit meer zo'n gruwel te zullen laten plaatsvinden.

Israël's Yom HaShoah, Holocaust Herdenkingsdag, wordt elk jaar gehouden in het voorjaar na de paasvakantie. Yom HaShoah vindt plaats op de 27e dag van de joodse maand Nisan en wordt gekenmerkt door herdenkingsceremonies en het horen van een sirene, in het gehele land gedurende, twee minuten om 10.00 uur.

Tijdens deze momenten stoppen ze met auto rijden, waar ze zich ook bevinden. Bussen stoppen en het werk wordt neergelegd. Het land komt tot volledige stilstand.

In het verleden heeft Yad Vashem, het World Holocaust Remembrance Center, de nadruk gelegd op de betekenis van persoonlijke herdenking en getuigenis van overlevenden, om de identiteit van individuele slachtoffers te herstellen, in plaats van slachtoffers van genocide te zien als een monolithische groep.

Op woensdagavond verklaart de overheid van Israel de aanvang officieel van 'Martelaren en Helden Herdenkingsdag van de Holocaust' met een openingsceremonie op het Gettoplein van Warschau in Yad Vashem, Mount of Remembrance, Jeruzalem.

Onder de aanwezigen bevinden zich de Israëlische president en premier, de voorzitter van de gemeenteraad van Yad Vashem, Rabbi Israel Meir Lau, die de herdenkingslamp aanstak, en Zipora Nahir, die het woord voerde namens overlevenden van de holocaust. Zangers Amir Dadon en Meshi Kleinstein namen deel aan de ceremonie, samen met de IDF Paratroopers' Honor Guard en ceremoniemeester Sara Beck.

Dit jaar wordt Yom HaShoah geobserveerd tegen een achtergrond van toenemend antisemitisme in het Westen en de islamitische wereld, naast de ongebreidelde ontkenning en vertekening van de holocaust in Oost-Europa.

Vorige week nog zwaaide de terreurorganisatie van Hamas met een nazi-vlag tijdens gewelddadige rellen die georganiseerd waren om soeverein Israëlisch grondgebied te doorbreken en de joodse staat met voeten te treden. Bloed belasteringen en holocaustontkenning zijn een andere veelvoorkomende regel in verschillende uithoeken van de moslimwereld, waarbij de Palestijnse Autoriteit op TV onlangs een beeld liet zien van Holocaustslachtoffers en schandalig beweerde dat de figuren op de foto "door Joden vermoorde Arabieren" waren.

In Polen en Litouwen is er voortdurend op aangedrongen de rol van nazi-medewerkers te ontkennen en burgers af te schilderen als passieve slachtoffers van de nazi-bezetting. Polen heeft zelfs een wet aangenomen waarin verwijzingen naar Poolse medeplichtigheid aan nazi-oorlogsmisdaden strafbaar worden gesteld. Litouwen van zijn kant probeert misdaden van communisten gelijk te stellen met nazi genocide, om de rol van Litouwers in de misdaden van de Tweede Wereldoorlog te minimaliseren.

In Israël zullen vergrijzende overlevenden van de Holocaust dit jaar op Yom HaShoah getuigenis afleggen van hun eigen ervaring, om jongere generaties de ultieme gruwel te laten zien, die haat kan veroorzaken. Jong en oud herdenken samen de dappere zielen, moeders, vaders en kinderen die door de nazi-monsters om het leven zijn gekomen, en zeggen dat tijd gedragen, maar krachtige refrein: "Nooit meer".

Bron:unitedwithisrael.org