27 juli 2017

Lees dit over de geweldige ontdekking van deze jonge Israëlische!

De 16-jarige Israëlische achter het miltvuur dodende virus

Israëlische studente Sarit Sternberg heeft een significante wetenschappelijke ontdekking gedaan - het vinden van een virus dat miltvuur kan doden, en dat allemaal op 16-jarige leeftijd.

Door Matt Connellan

Sternberg maakt deel uit van het Alpha-programma voor begaafde middelbare schoolstudenten in Israël en is in Australië om over haar ontdekking te praten.

Antibiotica worden meestal gebruikt om miltvuur te behandelen, maar bepaalde bacteriën bouwen weerstand op.
Sternberg heeft gekeken naar bacterie-dodende virussen bacteriofagen genaamd , en ze vond er een die miltvuur kan doden.

"Het was geweldig, ik was echt heel blij. Ik sprong letterlijk op en neer, het was geweldig,” zei ze.
“Miltvuur is een zeer gevaarlijke ziekte. Het kan de dood binnen een week of minder veroorzaken."

Het is een belangrijke ontdekking en een opmerkelijke voor iemand van haar leeftijd.

Sternberg heeft op dinsdag groep11 studenten aan het Emanuel College in Sydney toegesproken en heeft een nieuwe fan in het hoofd van de school.

‘Als je mensen ziet zoals Sarit en het werk dat ze doet om sommige problemen op te lossen die de wereld heeft, geeft het me veel hoop voor de volgende generatie,' zei Anne Hastings, hoofd van de Emanuel School.


Sarit Sternberg in Sydney speaking to Year 11 students at Emanuel College.

Sternberg doet naast wetenschappelijk onderzoek twee dagen per week wetenschappelijk onderzoek aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.

Professor Menahem Ben-Sasson is ook in Australië om over het werk van de universiteit en het Alpha-programma te praten.
"Israël is een opstartnatie," zei professor Ben-Sasson.
‘En we zijn de start-up, van de start-upnatie.’

Sternberg, die snel terug naar Israël gaat om verder te studeren, zegt dat haar leeftijd vaak een wetenschappelijk voordeel is.
‘We weten bijna niets, we borduren niet door op wat iedereen al deed,’ zei ze.
“We gaan door met nieuwe manieren en nieuwe dingen. Ik vind dat geweldig, ik vind dat prachtig.”


Sarit Sternberg has been looking at bacteria-killing viruses called phages

The 16-year-old Israeli behind the anthrax killing virus

Israeli student Sarit Sternberg has made a significant scientific discovery - finding a virus that can kill anthrax, all at the age of 16.

By Matt Connellan

Sternberg is part of the Alpha program for gifted high school students in Israel and is in Australia to talk about her discovery.

Antibiotics are usually used to treat anthrax, but certain bacteria are building resistance.
Sternberg has been looking at bacteria-killing viruses called phages, and she found one that can kill anthrax.
"It was wonderful, I was really, really happy. I was literally jumping up and down, it was amazing," she said.
"Anthrax is a very dangerous disease. It could cause death within a week or less."It's a significant discovery and a remarkable one for someone of her age.

Sternberg addressed Year 11 students at Emanuel College in Sydney on Tuesday - and has a new fan in the shool's principal.
"When you see people like Sarit and the work she's doing to solve some of the problems the world has, it gives me great hope for the next generation," Emanuel School Principal Anne Hastings said.
As well as studying at high school, Sternberg does scientific research at the Hebrew University of Jerusalem two days a week.
Professor Menahem Ben-Sasson is also in Australia to talk about the university's work and the Alpha program.

“Israel is a start-up nation," Professor Ben-Sasson said.
"And we are the start-up, of the start-up nation."
Sternberg, who will soon head back to Israel to continue studying, says her age is often a scientific advantage.
"Knowing almost nothing, we don't go through whatever everyone else did," she said.
"We go through new ways and new things. I think that's wonderful, I think that's great."

Source: http://www.sbs.com.au/news/article/2017/07/18/16-year-old-israeli-behind-anthrax-killing-virus