02 augustus 2017

​Israël blijft leiden in wereldwijde innovatie, VN-index bevindingen


The cover page of the United Nations’s Global Innovation Index report. Credit: Global Innovation Index

Israël blijft in zijn status als leider van wereldwijde innovatie, aldus de bevindingen van de Verenigde Naties Global Innovation Index voor 2017.

Voor het zevende opeenvolgende jaar heeft Israël eerste positie voor de categorie van de innovatie-index van Noord-Afrika en West-Azië bemachtigd. De Joodse staat staat gerangschikt op de 17e plaats in de groep van hooginkomstenlanden van het rapport en verbeterde zijn positie met vier plaatsen ten opzichte van 2016.

Israël heeft verbetering te zien gegeven in bruto uitgaven voor R&D en ICT (informatie en communicatie technologie) uitvoer, terwijl zij wereldwijd de beste spots behouden in onderzoek, venture capital deals, GERD (bruto binnenlandse uitgaven voor R&D) uitgevoerd door het bedrijfsleven, en onderzoekstalent in het bedrijfsleven,” aldus het rapport.

De Global Innovation Index onderzoekt 130 economieën, meetstandaarden van octrooiaanvragen naar onderwijsuitgaven, met als doel beleidsmakers een uitgebreide visie te geven op innovatieve activiteiten die zorgt voor meer economische en sociale groei.

De 10e editie van de index, getiteld "Innovation Feeding the World", werd vrijgegeven op woensdag. De bevindingen - mede-auteur van de VN’s World Intellectual Property Organization, Cornell University en het European Institute of Business Administration - constateerden een voortdurende kloof in innovatieve capaciteit tussen ontwikkelde en ontwikkelings landen, evenals 'lichte groei' voor O & O-activiteiten op overheids- en bedrijfsniveau.

Israel continues to lead in global innovation, UN index finds

Israel continues to cement its status as a leader of global innovation, the United Nations’s Global Innovation Index for 2017 has found.

For the seventh consecutive year, Israel topped the innovation index’s category for northern Africa and western Asia category. The Jewish state ranked 17th overall in the report’s group of high-income countries, improving its standing by four places from 2016.

“Israel has shown improvement in gross expenditure on R&D and ICT (information and communication technology) exports, while keeping its top spots worldwide in research, venture capital deals, GERD (gross domestic expenditure on R&D) performed by business, and research talent in business enterprise,” the report said.

The Global Innovation Index surveys 130 economies, gauging standards from patent filings to education spending, aiming to provide policy makers with a comprehensive view of innovative activity that increasingly drives economic and social growth.

The index’s 10th edition, titled “Innovation Feeding the World,” was released Wednesday. The findings—co-authored by the U.N.’s World Intellectual Property Organization, Cornell University and the European Institute of Business Administration—noted a continued gap in innovative capacity between developed and developing nations, as well as “lackluster growth rates” for R&D activities on the government and corporate levels.

source: http://www.jns.org/news-briefs/2017/6/22/israel-co...