01 augustus 2017

Israël op het punt om de eerste milieu-onderzoeksatelliet te lanceren![Foto courtesy of Ben-Gurion University].

30 juli 2017 | Israël's eerste milieu-onderzoeksatelliet, VENμS, zal in de ruimte worden gelanceerd op 2 augustus op de "Vega" -lanceerder uit Frans-Guyana. Dit is het tweede satellietproject waarin de Israëlische Ben-Gurion Universiteit betrokken is geweest, na de succesvolle lancering van de nano-satelliet BGUSAT eerder dit jaar. VENμS is Israël's eerste wetenschappelijke observatie-satelliet om landbouw- en ecologisch onderzoek te doen. Prof. Arnon Karnieli, hoofd van het Remote Sensing Laboratory bij de Jacob Blaustein Institute for Desert Research, is zijn hoofdonderzoeker.


Israel To Launch First Environmental Research Satellite

July 30, 2017 | Israel’s first environmental research satellite, VENµS, will be launched into space August 2 on the “Vega” launcher from French Guiana. This is the second satellite project in which Israel’s Ben-Gurion University has been involved, following the successful launch of the nano-satellite BGUSAT earlier this year. VENµS is Israel’s first scientific observation satellite to conduct agricultural and ecological research, and Prof. Arnon Karnieli, head of the Remote Sensing Laboratory at the Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, is its principal investigator. [Photo courtesy of Ben-Gurion University].