21 augustus 2017

​Israelisch bedrijf zoekt doorbraak in 3D-orgaan printen met biologische inkt

Photo of a simulated printing of a human ear using Collplant’s bio-ink.. (photo credit:Courtesy)

CollPlant’s bio-inkt maakt driedimensionale afdrukken mogelijk in combinatie met menselijke cellen en groeifactoren als basis voor weefsel- of orgaanregeneratie.

Het Israëlische regeneratieve medicijnbedrijf CollPlant heeft een Amerikaanse octrooiaanvraag ingediend voor “biologische inkt" die gebruikt wordt in het driedimensionale printen van weefsels en organen.

CollPlant's octrooiaanvraag heeft betrekking op formuleringen van bio-inkt op basis van het bedrijf rhCollagen (recombinant type 1 humane collage), een plantaardige technologie die menselijk collage nabootst - het belangrijkste structurele eiwit in bindweefsels. Door het patent in te dienen, heeft het bedrijf in Ness Ziona de hoop uitgesproken om zijn positie als leider in driedimensionale biologische drukwerk te vormen en partnerschappen op het gebied van orgaandruk te vormen.

"We bevorderen commerciële samenwerkingen met toonaangevende internationale bedrijven op het gebied van 3D-biologisch drukwerk van weefsel en organen, met als doel deel te nemen aan het oplossen van de aanzienlijke behoefte aan levensreddende organen", aldus Yehiel Tal, CEO van CollPlant . "Deze marktbehoefte vormt een hoog economisch potentieel voor het bedrijf."

CollPlant’s bio-inkt maakt het driedimensionaal afdrukken mogelijk in combinatie met menselijke cellen en / of groeifactoren, als basis voor weefsel- of orgaanregeneratie, legt een verklaring van het bedrijf uit. Naast het gebruik van collageen kunnen de inktformuleringen ook andere eiwitten en polymeren bevatten die compatibel zijn met verschillende druktechnologieën en gedrukte organische eigenschappen.

"Het nieuwe octrooi stelt de technologiestatus van CollPlant op in 3D biologisch drukwerk, creëert hindernissen voor de toegang van concurrenten en verhoogt het vertrouwen van potentiële partners," zei Tal. “De technologie van CollPlant wordt door grote internationale spelers hoog aangeschreven en ons doel is dit jaar onze eerste belangrijke samenwerking te ondernemen."

ISRAELI FIRM SEEKING BREAKTHROUGH IN 3D ORGAN PRINTING WITH BIOLOGICAL INK

CollPlant's bio-ink enables the printing of three-dimensional scaffolds combined with human cells and growth factors, as a basis for tissue or organ generation.

The Israeli regenerative medicine company CollPlant has filed a US patent application for “biological ink” to be used in the three-dimensional printing of tissues and organs.

CollPlant’s patent application refers to formulations of bio-ink based on the firm’s rhCollagen (recombinant type 1 human collage), a plant-based technology that mimics human collagen – the main structural protein in connective tissues. By filing the patent, the Ness Ziona-based company expressed hopes of establishing its position as a leader in three-dimensional biological printing and of forming partnerships in the field of organ printing.

“We are promoting commercial collaborations with leading international companies in the field of 3D bio-printing of tissue and organ, with the aim of taking part in providing a solution to the significant need for life saving organs,” said Yehiel Tal, CEO of CollPlant. “This market need represents high economic potential for the company.”

CollPlant’s bio-ink enables the printing of three-dimensional scaffolds combined with human cells and/or growth factors, as a basis for tissue or organ generation, a statement from the company explained. In addition to making use of collagen, the ink formulations can also include other proteins and polymers that are compatible with various printing technologies and printed organ characteristics.

“The new patent establishes CollPlant’s technology status in 3D biological printing, creates barriers to entry for competitors and increases the trust of potential partners,” Tal said. “CollPlant’s technology is highly regarded by major international players, and our objective is to enter into our first significant collaboration this year.”

Source: http://www.jpost.com/Business-and-Innovation/Tech/...