27 september 2017

​Revolutionaire Israëlische hartfaalbehandeling kan miljoenen levens redden

CORolla congestive heart failure device. (CorAssist)

Een gepatenteerde Israëlische behandeling voor congestief hartfalen toont belofte om elk jaar ontelbare levens te redden.

Het lijkt erop dat Israëlische medische deskundigen nog een ander hardnekkig gezondheidsprobleem kunnen hebben opgelost met de invoering van een gloednieuw gepatenteerd apparaat dat de manier kan veranderen waarmee artsen congestief hartfalen behandelen. Deze aandoening kan rampzalig zijn voor miljoenen patiënten wereldwijd die eraan lijden, waarvan velen uiteindelijk sterven als hun harten geen adequate bloedtoevoer meer pompen.

Volgens een recent verslag van de Jeruzalem Post is Israëlische cardioloog Dr. Yair Peled’s gepatenteerde therapeutische apparaat klaar om de manier waarop congestief hartfalen wordt behandeld te veranderen, waardoor hoop wordt gegeven aan patiënten die soms de diagnose krijgen nog enkele maanden te leven. Peled's apparaat is in weze een veer die door middel van minimaal invasieve chirurgie in het hart kan worden ingebracht, waardoor het hart op een effectievere manier kan contracteren en uitzetten.

In Haifa's Rambam Medical Center is het toestel voor het eerst geïmplanteerd. De 72-jarige patiënt die de operatie heeft ondergaan, is hoopvol dat nieuwe therapie zijn leven zal verlengen en symptomen in verband met congestief hartfalen zal vergemakkelijken.

Dr. Peled leidt een Israëlische Start-up, genaamd CorAssist, en ontwikkelde met zijn mede-oprichter, Dr. Yotam Reisner, het "Corolla-apparaat" dat in menselijke klinische proeven blijft. De werkelijke operatie in Haifa werd uitgevoerd door de directeur van de chirurgische afdeling van Rambam, prof. Gil Bolotin, met de hulp van de senior arts, Dr. Arthur Kerner en andere professionals. Het team en deze operatie kregen speciale goedkeuring van de Israëlische overheid.

Door: Wereld Israël Nieuws staff

Revolutionary Israeli heart failure treatment may save millions of lives

A patented Israeli treatment for congestive heart failure shows promise in saving countless lives each year.

It appears that Israeli medical experts may have solved yet another persistent health problem with the introduction of a brand new patented device that may change the way doctors treat congestive heart failure. This condition can be disastrous for the millions of patients worldwide who suffer from it, many of whom ultimately die as their hearts fail to pump adequate supplies of blood.

According to a recent report by the Jerusalem Post, Israeli cardiologist Dr. Yair Peled’s patented therapeutic device is poised to change the way congestive heart failure is treated, offering hope to patients who are sometimes given only months to live after diagnosis. Peled’s device is essentially a spring that can be inserted into the heart via minimally invasive surgery, which thereafter helps the heart to contract and expand in a more effective way.

At Haifa’s Rambam Medical Center, the device was recently implanted for the first time. The 72-year-old patient who underwent the surgery is hopeful that new therapy will extend his life and ameliorate symptoms associated with congestive heart failure.

Dr. Peled leads an Israeli start-up called CorAssist and developed with his co-founder, Dr. Yotam Reisner, the “CORolla device” which remains in human clinical trials. The actual surgery in Haifa was carried out by director of Rambam’s cardiac surgery department, Prof. Gil Bolotin, with the assistance of senior physician Dr. Arthur Kerner and other professionals. The team and this surgery received special approval from the Israeli government.

By: World Israel News Staf

Source: https://worldisraelnews.com/revolutionary-israeli-...