06 oktober 2017

Een Joodse/Druzische Start-up biedt levensreddende nieuwe app.

Start-up die spraakherkenning gebruikt voor COPD-detectie wint wedstrijd

Een Israëlisch bedrijf dat gebruik maakt van spraakherkenningstechnologie om symptomen van COPD op te sporen, heeft een gezondheidscompetitie gewonnen.

Healthymize won de mHealth Israël verbonden gezondheidswedstrijd in Jeruzalem voor zijn op AI-gebaseerde technologie die de tekenen van COPD in de spraak van mensen kan monitoren. Healthymize zet digitale apparaten, zoals smartphones, tablets en slimme horloges om in gezondheidswaarnemers, door de menselijke stem te analyseren tijdens gesprekken en interactie met de apparaten.

Het idee is om symptomen van COPD te detecteren door middel van reguliere gesprekken op een manier die de dagelijkse routines van gebruikers niet verstoort. Bovendien verbindt het platform van de start-up “in de Cloud” patiënten en hun artsen om real-time bewaking op afstand mogelijk te maken.

In 2015, met volgens de WHO 3 miljoen sterfgevallen die door COPD zijn veroorzaakt, komt de meerderheid voor in landen met lage en middeninkomsten.

Acht andere finalisten hebben aan de wedstrijd deelgenomen voor een prijzen pakket om hun producten op de markt te helpen brengen.

Levi Shapiro, oprichter van mHealth Israel, zei: "Dit is ons vierde jaarlijkse mHealth Israel, en het is ongelooflijk om de groei van de gemeenschap te zien en de belangrijke wereldwijde interesse in de doorbraken die door onze vernieuwers worden geproduceerd. Door het bij elkaar brengen van de nieuwste ontwikkelingen in het Israëlische mHealth-ecosysteem, en veteraanleiders van internationale organisaties - zowel publiek als privé - helpen we het pad naar een gezondere toekomst versnellen. '


Shady Hassan, photo linkedin

Mede-oprichter en CEO van Healthymize Shady Hassan, zei: “We zijn blij om deel te hebben van de mHealth Israëlconferentie en om van de concurrentie te winnen. We zijn dankbaar voor onze technologie en voor de mogelijkheid om de kwaliteit van het leven van patiënten te verbeteren, terwijl de kosten van zowel de patiëntengezinnen als het gezondheidssysteem aanzienlijk worden verlaagd. We verwachten door deze winst de erkenning van onze technologie om onze geplande pilots en onze inzet te versnellen met verbonden gezondheidspartners over de hele wereld. “

Start-up that uses voice recognition for COPD detection wins contest

An Israeli company that uses voice recognition technology to detect symptoms of COPD has won a connected health start-up competition.

Healthymize won the mHealth Israel connected health start-up contest in Jerusalem for its AI-based technology that can monitor signs of COPD in people’s speech. Healthymize turns digital devices such as smartphones, tablets and smart watches into health monitors by analysing the human voice during calls and interaction with the devices.

The idea is to detect symptoms of COPD through regular voice calls in a way that doesn’t interfere with users’ daily routines. More so, the start-up’s cloud platform connects patients and their physicians to allow for real-time remote monitoring.

In 2015 WHO COPD that 3 million deaths were caused by COPD, the majority of them occurring in low and middle income countries.

Eight other finalists competed in the contest for a prize package to help fast-track their products to market.

Levi Shapiro, founder of mHealth Israel, said: “This is our fourth year running mHealth Israel, and it is incredible to see the growth of the community and the significant global interest in the breakthroughs being produced by our innovators. By bringing together the newest developments in the Israeli mHealth ecosystem, and veteran leaders of international organisations – both public and private – we are helping to accelerate the path towards a healthier future.”

Co-founder and CEO of Healthymize, said: “We’re thrilled to have been part of the mHealth Israel Conference and to win the competition. We’re grateful to be acknowledged for our technology and for the opportunity to improve patients’ quality of life while significantly saving on the cost burden on both patients’ families and the health system. We expect this win and the recognition in the value of our technology to accelerate our planned pilots and our deployment with connected health partners around the world.”

Source: http://digitalhealthage.com/start-up-that-uses-voi...

For info about the company; http://healthymize.com