08 oktober 2017

​Start-up voor behandeling van overactieve blaas haalt 2 miljoen dollar op

Israëlische Vensica Medical ontwikkelde een op echografie gebaseerd apparaat voor naaldvrije levering van Botox aan de blaas

Lilach Baumer

Minnetonka, urologie en gynaecologie apparatenmaker Cogentix Medical Inc, gevestigd in Minnesota. investeerde $ 2 miljoen in Vensica medische echografie-apparaatmaker, hebben de bedrijven donderdag bekendgemaakt.

Cogentix krijgt één zetel in de raad van bestuur van Vensica en de mogelijkheid om het volledige bedrijf te verwerven voor een extra $ 8 miljoen.


Vensica Medical's device

Vensica is opgericht in 2014 en is een prive-preclinische start-up die een naaldvrij apparaat ontwikkelt voor het leveren van medicijnen naar de blaas met behulp van ultrasound technologie. Ultrasone medicijnen levering vereist geen verdoving of een operatiekamer, veroorzaakt minimale pijn, maakt het mogelijk specifieke weefsels te bereiken en verhoogt de effectiviteit van het geneesmiddel door het verhogen van de porositeit van de weefsels teneinde tijdelijk de doorgang van het geneesmiddel mogelijk te maken.

De huidige focus van Vensica is op het gebruik van Botox voor de behandeling van een overactieve blaas (OAB) gekenmerkt door een dringende behoefte om te plassen en onvrijwillig verlies van controle over de blaas. Huidige Botox behandelingen voor OAB, waar volgens de Amerikaanse Vereniging voor Urologie meer dan 33 miljoen Amerikanen mee te maken hebben, vereisen meerdere injecties, onder verdoving meestal om de zes maanden tot een jaar. De technologie van Vensica is ook gepatenteerd voor de levering van oncologie medicijnen.

Het apparaat van Vensica“heeft de potentie om een brede medicijnbeleverings platform te worden dat een verscheidenheid van geneesmiddelen voor andere indicaties zoals kanker kan leveren,” zei CEO Darin Cognetix Hammers.

Vensica is voornemens om met menselijke klinische proeven te beginnen in het vierde kwartaal van 2018.

Overactive Bladder Treatment Startup Raises $2 Million

Israel-based Vensica Medical developed an ultrasound-based device for needle-free delivery of Botox to the bladder

Lilach Baumer12:2501.10.17

Minnetonka, Minnesota-based urology and gynecology device maker Cogentix Medical Inc. invested $2 million in ultrasound device maker Vensica Medical, the companies announced Thursday.

Cogentix will receive one seat on Vensica's board, and options to acquire the entire company for an additional $8 million.

Founded in 2014, Vensica is a private preclinical startup developing a needle-free device for the delivery of drugs to the bladder using ultrasound technology. Ultrasonic drug delivery does not require anesthesia or an operating room, causes minimal pain, enables the targeting of specific tissues and increases the effectiveness of the drug by increasing the porosity of tissues to allow temporary passage of the drug.

Vensica's current focus is on the use of Botox to treat overactive bladder (OAB), characterized by an urgent need to urinate and involuntary loss of bladder control. Current Botox treatments for OAB, which affects over 33 million Americans according to the American Urological Association, require multiple injections, usually under sedation, once every six months to a year. Vensica's technology is patented for the delivery of oncology drugs as well.

Vensica’s device “has the potential to be a broad based drug delivery platform that could deliver a variety of drugs for other indications, such as cancer," said Cognetix CEO Darin Hammers.

Vensica intends to start human clinical trials for its device during the fourth quarter of 2018.

Souce: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340...