07 januari 2018

TIPA Duurzame verpakkingen haalt $ 11 miljoen op


Het Israëlische bedrijf ontwikkelt en produceert baanbrekende biobased, volledig composteerbare, flexibele verpakkingen die binnen 180 dagen uiteenvallen.

Het Israëlische bedrijf TIPA Sustainable Packaging heeft $ 11 miljoen opgehaald in een serie B-financieringsronde geleid door Austin en Gabriela Hearst, eigenaren van de Hearst Corporation samen met bestaande TIPA-investeerders GreenSoil Investments en Horizons Ventures.

De nieuwe investeringsronde stelt het Hod Hasharon-bedrijf in staat zijn omzet in nieuwe landen uit te breiden en nieuwe generaties van zijn unieke verpakkingsoplossingen verder te ontwikkelen voor een grotere verscheidenheid aan voedings- en non-foodproducten. TIPA ontwikkelt en produceert baanbrekende biobased, volledig composteerbare, flexibele verpakkingen.

"We zijn bijzonder onder de indruk van de producten en het team van TIPA. Het bedrijf heeft revolutionaire verpakkingsoplossingen ontwikkeld en geïntroduceerd die zowel biologisch afbreekbaar als composteerbaar zijn. We zijn verheugd deze ronde geleid te hebben, die het kapitaal zal verschaffen om TIPA verder te helpen zijn leidende positie in deze marktsector te vestigen, "zei Austin Hearst.

In vergelijking met gewone plastic verpakkingen die honderden jaren meegaan, zal de verpakking van TIPA in slechts 180 dagen onder compostomstandigheden uiteenvallen.

De verpakkingsoplossingen van TIPA emuleren de robuuste eigenschappen van conventioneel plastic, terwijl de pakketten na gebruik volledig biologisch afbreekbaar zijn. De oplossingen omvatten composteerbare verpakkingen voor voedingsmiddelen zoals: snackvoeding, banketbakkerij, granen, gedroogd voedsel, vitamines en koffie. Andere verpakkingsoplossingen voor non-foodcategorieën zijn: kledingverpakkingen, ritszakken en stazakjes.

Het bedrijf is opgericht door Daphna Nissenbaum en Tal Neuman en haar producten zijn momenteel verkrijgbaar in de VS, Frankrijk, Engeland en Nederland.

Gepubliceerd door Globes [online], zakelijk nieuws over Israël - www.globes-online.com - op 24 oktober 2017

© Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd. 2017

TIPA Sustainable Packaging raises $11m

The Israeli company develops and manufactures breakthrough bio-based, fully compostable, flexible packaging that decomposes in 180 days.

Israeli company TIPA Sustainable Packaging has raised $11 million in a series B financing round led by Austin and Gabriela Hearst, owners of the Hearst Corporation together with existing TIPA investors GreenSoil Investments and Horizons Ventures .

The new investment round will enable the Hod Hasharon company to expand its sales in new countries and further develop new generations of its unique packaging solutions for a wider variety of food and non-food goods. TIPA develops and manufactures breakthrough bio-based, fully compostable, flexible packaging.

“We have been extremely impressed by the products and the team at TIPA. The company has developed and introduced to the market revolutionary packaging solutions that are both biodegradable and compostable. We are pleased to have led this round, which will provide the capital to help TIPA further establish its leading position in this market sector,” said Austin Hearst.

In comparison to regular plastic packaging which lasts for hundreds of years, TIPA’s packaging will decompose within just 180 days in compost conditions.

TIPA’s packaging solutions emulate the robust properties of conventional plastic, while allowing complete biodegradability of packages after use. Its solutions include compostable packaging for foods such as: snack food, confectionary, grains, dried foods, vitamins and coffee. Other packaging solutions for non-food categories include: apparel packaging, zipper bags and stand-up pouches.

The company was founded by Daphna Nissenbaum and Tal Neuman and its products are currently available in the US, France, England and the Netherlands.

Published by Globes [online], Israel business news - www.globes-online.com - on October 24, 2017

© Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd. 2017

Source: http://www.globes.co.il/en/article-tipa-sustainabl...