21 mei 2018

Nieuwe vruchtbaarheidsbehandeling voor mannen en vrouwen in ontwikkeling de Ben-Gurion-universiteit van de Negev


7 mei 2018

BEER-SHEVA, Israël

BGN Technologies, het technologieoverdrachtsbedrijf van Ben-Gurion Universiteit, heeft vandaag aangekondigd dat onderzoekers aan de Ben-Gurion Universiteit van de Negev (BGU) een nieuwe, enkelvoudige dosis vruchtbaarheidsbehandeling ontwikkelen op basis van een nieuwe telomerase-activerende stof, die zowel de mannelijke als de vrouwelijke vruchtbaarheid zou kunnen verbeteren. De baanbrekende technologie werd ontwikkeld door prof. Esther Priel en haar onderzoeksgroep, bij de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van BGU in overleg met het In-Vitro Fertilization (IVF) Laboratorium aan het Soroka Universitair Medisch Centrum in Israël.Esther Priel

De nieuwe behandeling stimuleert de aanmaak van de telomerase, het enzym dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van telomeren, DNA-sequenties aan de punt van een chromosoom die de levensduur van cellen in het algemeen beïnvloeden en bijdragen aan onvruchtbaarheid. De nieuwe behandeling verlengt de telomeren opnieuw en beschermt de cellen tegen schade, waardoor de levensvatbaarheid van de cellen toeneemt en de kans op bevruchting en het genereren en implanteren van embryo's groter wordt. De behandeling wordt toegepast als een enkele dosis en verdwijnt binnen 24 uur. De verbinding werd getest op muizen en vertoonde geen toxische effecten in dierstudies.

"We hebben de werkzaamheid van de nieuwe verbinding bij muizen geëvalueerd en ontdekten dat een enkele dosis de vruchtbaarheid bij zowel vrouwelijke als mannelijke muizen enorm verbetert", zei prof. Priel. "Eén dosis versnelt de rijping van het ei en de ovulatie, verhoogt het aantal geënte eieren en resulteert in een groter aantal levensvatbare nakomelingen."
"De verbinding toonde ook een beschermend effect op de eierstokken en teelballen van muizen die straling ondergingen, wat suggereert dat het mogelijk de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen die bestralingstherapie voor kanker ondergaan, zou kunnen beschermen en verbeteren", voegde prof. Priel eraan toe.

De samenstelling is een lid van een familie van verschillende telomerase activerende verbindingen, waarvan werd vastgesteld dat ze invloed hebben op verschillende degeneratieve ziekten en ontwikkeld in een onderzoekssamenwerking tussen Prof. Priel, Prof. Shimon Slavin en Dr. Aviv Gazit.

"De veelbelovende preklinische resultaten en vooral het feit dat een enkele dosis voldoende was om de werkzaamheid van de verbinding aan te tonen, kunnen leiden tot een zeer toegankelijke behandelingsoptie," verklaarde Dr. Ora Horovitz, Senior Vice President Business Development bij BGN Technologies. "We zijn nu op zoek naar samenwerking voor de verdere ontwikkeling van deze veelbelovende behandeling voor klinische testen bij mensen en commercialisering."

De wereldwijde markt voor vruchtbaarheidsdiensten zal naar verwachting in 2020 meer dan $ 21 miljard bedragen, volgens een rapport gepubliceerd door Technavio.

Over BGN Technologies
BGN Technologies is het technologieoverdrachtsbedrijf van de Ben-Gurion University, Israël. BGN Technologies brengt technologische innovaties van het lab naar de markt en bevordert onderzoekssamenwerkingen en ondernemerschap bij onderzoekers en studenten. Tot op heden heeft BGN Technologies meer dan 100 start-upbedrijven opgericht op het gebied van biotech, hi-tech en cleantech en heeft zij toonaangevende technologiehubs, incubators en accelerators geïnitieerd. In het afgelopen decennium heeft BGN Technologies zich gericht op het aangaan van langetermijnsamenwerkingsverbanden met multinationale ondernemingen, waarmee waarde wordt verkregen voor de Ben-Gurion-universiteit en de Negev-regio. Ga voor meer informatie naar de BGN Technologies-website.

Viral-Bacterial Blood Test Company MeMed Gets Comparative Vote of Confidence

May. 07, 2018

BEER-SHEVA, Israel - April 30, 2018 – BGN Technologies, the technology transfer company of Ben-Gurion University, announced today that researchers at Ben-Gurion University of the Negev (BGU) is developing a new, single-dose fertility treatment based on a new telomerase-activating compound, which could improve both male and female fertility. The groundbreaking technology was developed by Prof. Esther Priel and her research group, at BGU’s Faculty of Health Sciences in consultation with the In-Vitro Fertilization (IVF) Laboratory at the Soroka University Medical Center, Israel.

The new treatment stimulates the expression of the telomerase, the enzyme that is responsible for maintenance of telomeres, DNA sequences at the tip of a chromosome that affect the life span of cells in general and contribute to infertility. The novel treatment re-elongates the telomeres and protects cells from damages, thereby increasing cell viability and increasing the likelihood of fertilization and embryo generation and implantation. The treatment is applied as a single dose, and dissipates within 24 hours. The compound was tested on mice, and showed no toxic effects in animal studies.

“We’ve evaluated the efficacy of the new compound in mice and found that a single dose greatly improves fertility in both female and male mice,” said Prof. Priel. “One dose speeds up egg maturation and ovulation, increases the number of ovulated eggs, and results in a larger number of viable offspring.”

“The compound also showed a protective effect on ovaries and testes of mice undergoing radiation suggesting that it might be able to protect and improve the fertility of women and men undergoing radiation therapy for cancer,” added Prof. Priel.

The compound is a member of a family of several telomerase activating compounds, that were found to affect several degenerative diseases, developed in a research collaboration between Prof. Priel, Prof. Shimon Slavin and Dr. Aviv Gazit.

“The promising preclinical results and especially the fact that a single dose was sufficient to demonstrate the efficacy of the compound could lead to a highly accessible treatment option,” stated Dr. Ora Horovitz, Senior Vice President of Business Development at BGN Technologies. “We are now seeking collaboration for further development of this promising treatment towards human clinical trials and commercialization.”

The global fertility services market is expected to exceed $21 billion by 2020 according to a report published by Technavio.

About BGN Technologies

BGN Technologies is the technology transfer company of Ben-Gurion University, Israel. BGN Technologies brings technological innovations from the lab to the market and fosters research collaborations and entrepreneurship among researchers and students. To date, BGN Technologies has established over 100 startup companies in the fields of biotech, hi-tech, and cleantech and has initiated leading technology hubs, incubators, and accelerators. Over the past decade, BGN Technologies has focused on creating long-term partnerships with multinational corporations, securing value and growth for Ben-Gurion University as well as the Negev region. For more information, visit the BGN Technologies website.

Source: http://in.bgu.ac.il/en/bgn/pages/news/Fertility%20...