28 mei 2018

Om het ondergrondse Hamas-tunnelwerk te bestrijden, exploiteert Israël een geheim laboratorium nabij de grens met GazaGeologen werken samen met inlichtingenofficieren in een laboratorium dat zich toelegt op het opsporen van Hamas-tunnels voordat ze Israëlisch grondgebeid bereiken


Amarelle Wenkert 19:04 02.11.17

Het Israëlische leger (IDF) heeft een laboratorium gebouwd dat zich specialiseert in vroege opsporing van ondergrondse activiteit op en nabij de grens van Israël met de Gazastrook, vertelde een hoge officier van de IDF aan het Israëlische dagblad Yedioth Ahronoth onder voorwaarden van anonimiteit.

Donderdag meldde Yedioth Ahronoth dat het lab deel uitmaakt van een poging om te voorkomen dat Hamas ondergrondse tunnels graaft die de Israëlische gemeenschappen rond Gaza kunnen bereiken. Het nieuwe lab is bemand met specialistische ingenieurs gespecialiseerd in de bestrijding van de tunnels, geologen, inlichtingenspecialisten.

Een van de belangrijkste functies van het lab is om gegevens te verwerken die afkomstig zijn van systemen die door Israël zijn geïmplementeerd om ondergrondse activiteiten te detecteren. Analisten zeggen dat het systeem akoestische sensoren bevat. Yedioth Ahronoth meldde dat deze technologische oplossing werd gebruikt bij het opsporen van een tunnel naar het Israëlische grondgebied, gegraven door Hamas die maandag door de IDF werd vernietigd door de IDF-maandag, waarbij zeven Palestijnse tunnelgravers werrden gedood.

Dit op technologie gebaseerde detectiesysteem is een onderdeel van de inspanningen van het Israëlische leger om de grens van Israël met Gaza te beschermen. Israël is bezig met het installeren van een ondergrondse muur langs die grens. De muur wordt "the Obstacle" (de Barrière red.) genoemd en zal voltooid worden in januari 2019.

Hamas beheert de Gazastrook sinds 2005, toen Israël afstand deed van zijn controle over het gebied, en heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een ondergronds netwerk van tunnels als onderdeel van zijn strategie in het voortdurende conflict met Israël. In de zomer van 2014 was Israël betrokken in een 50-daagse oorlog met Hamas in een poging om het tunnelnetwerk te vernietigen, waarbij 2.205 Palestijnen en 71 Israëli's de dood vonden en 18.000 Palestijnse huizen werden verwoest.


Israeli soldier near a tunnel in Gaza

To Battle Underground Hamas Tunneling, Israel Is Operating a Clandestine Lab Near the Gaza Border

Geologists are working alongside intelligence officers in a lab dedicated to detecting Hamas tunnelers before they cross over to Israel

Amarelle Wenkert19:0402.11.17

The Israeli military (IDF) has established a lab specializing in early detection of underground activity on and near Israel’s border with the Gaza strip, a high-ranking IDF officer told Israeli daily newspaper Yedioth Ahronoth on conditions of anonymity.

On Thursday, Yedioth Ahronoth reported that the lab is part of an effort to prevent Hamas from digging underground tunnels that can reach into Israeli communities around Gaza. The new lab is staffed with engineers, geologists, intelligence specialists and combat engineering officers.

One of the lab’s key functions is to process data coming from systems implemented by Israel in order to detect underground activity. Analysts say the system includes acoustic sensors. Yedioth Ahronoth reported that this technological solution was used in the detection of a tunnel into Israeli territory, dug by Hamas and destroyed by the IDF Monday, killing seven Palestinian tunnelers.
 
This technology-based detection system is one part of the Israeli military’s efforts to protect Israel’s border with Gaza. Israel is in the process of installing an underground wall along that border. Named the “Obstacle,” the wall is due for completion in January of 2019.
 
Hamas has been ruling the Gaza strip since 2005, when Israel relinquished its control of the area, and has worked to develop an underground network of tunnels as part of its strategy in the ongoing conflict with Israel. In the summer of 2014, Israel engaged in a 50-day war with Hamas in attempt to destroy tunnel network, killing 2,205 Palestinians and 71 Israelis and the destroying of 18,000 Palestinian homes.

Source: https://www.calcalistech.com/c...