31 juli 2018

Nieuwe behandeling met Pluristem verbetert de mobiliteit en bestrijdt het risico op revascularisatie - New Pluristem treatment improves mobility, fights revascularization risk


HEALTH & SCIENCE. (photo credit: JPOST STAFF)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Het vinden van een niet-chirurgische medische oplossing voor PAD is de afgelopen jaren een van de grootste medische uitdagingen gebleken."

Pluristem Therapeutics uit Haifa, een ontwikkelaar van producten op basis van placenta voor celtherapie, kondigde deze week aan dat een fase II klinisch onderzoek van zijn PLXPAD-cellen positieve topresultaten laat zien in de behandeling van claudicatio intermittens (IC). (In het Nederlands 'Etalagebenen' Red.)

IC is een vroeg stadium van de perifere arteriële ziekte (PAD), dat wordt veroorzaakt door vetafzettingen in beenaderen die de bloedstroom belemmeren. PAD, wat meestal mensen treft die roken, diabetes hebben, overgewicht hebben of aan hoge bloeddruk lijden, treft 4% tot 12% van de mensen tussen de 55 en 70 en tussen 15% en 20% van de mensen van 70 jaar en ouder.

IC kan doorgaan naar ischemie (onvoldoende bloedtoevoer - CLI) met een hoog risico op amputatie van getroffen ledematen of zelfs overlijden.

"Het vinden van een niet-chirurgische medische oplossing voor PAD, vooral bij patiënten die niet geschikt zijn voor revascularisatie, is de afgelopen jaren een van de grootste medische uitdagingen gebleken," verklaarde Dr. Norbert Weiss, directeur van het Vasculair Centrum van de Technische Universiteit van Dresden, Duitsland, en de belangrijkste onderzoeker voor de Europese Fase II IC-studie.

"Deze studieresultaten zijn zeer bemoedigend."

Volgens Pluristem Therapeutics vertonen patiënten die gedurende 52 weken zijn behandeld met een optimale twee doses van 300 miljoen PLX-PAD-cellen een verlaagd risico op revascularisatie (49%) - de noodzaak om de bloedsomloop te herstellen naar een lichaamsdeel of orgaan dat ischemie heeft gehad - en toegenomen mobiliteit.

De studie, die plaatsvond op 28 klinische locaties in de Verenigde Staten, Duitsland, Zuid-Korea en Israël, en waarbij 172 patiënten betrokken waren in vier gerandomiseerde categorieën, valideert eveneens het ontwerp van Pluristem's lopende cruciale fase III klinische studie in CLI. De studie toonde aan dat Pluristem's eigen biotherapeutische benadering van het gebruik van cellen afkomstig van verschillende placenta's voor elke individuele behandeling een superieur therapeutisch effect genereert.

Pluristem voorzitter en co-CEO Zami Aberman zei dat de resultaten hoop moeten geven aan miljoenen patiënten wereldwijd die lijden aan PAD.

Bron: The Jerusalem Post - Israel News
Door MAAYAN HOFFMAN

___________________________________________________


ENGLISH
“Finding a non-surgical medical solution for PAD has proven to be one of the biggest medical challenges in recent years.”

Pluristem Therapeutics, a Haifa- based developer of placenta- based cell therapy products, announced this week that a phase II clinical study of its PLXPAD cells shows positive topline results in the treatment of intermittent claudication (IC). IC is an early stage of peripheral arterial disease (PAD), which is caused by fatty deposits in leg arteries that obstruct blood flow. PAD – which most often affects people who smoke, have diabetes, are overweight or suffer from hypertension – impacts 4% to 12% of people aged 55 to 70, and 15% to 20% of people aged 70 and older.

IC can progress to critical limb ischemia (insufficient blood supply – CLI) with a high risk of amputation or even death.

“Finding a non-surgical medical solution for PAD, especially in patients who are unsuitable for revascularization has proven to be one of the biggest medical challenges in recent years,” explained Dr. Norbert Weiss, director of the Vascular Center at the Technical University of Dresden, Germany, and the principal investigator for the European Phase II IC study.

“These study results are highly encouraging.”

According to Pluristem Therapeutics, patients treated with an optimal two doses of 300 million PLX-PAD cells over 52 weeks show reduced risk of revascularization (49%) – the need to restore circulation to a body part or organ that has suffered ischemia – and increased mobility.

The study, which took place at 28 clinical sites in the United States, Germany, South Korea and Israel, and involved 172 patients in four randomized categories, likewise validates the design of Pluristem’s ongoing pivotal phase III clinical study in CLI. The study showed that Pluristem’s proprietary bio-therapeutic approach of using cells originating from different placentas for each individual treatment generates a superior therapeutic effect.

Credits: The Jerusalem Post - Israel News
By MAAYAN HOFFMAN