11 oktober 2018

Brazilië bestrijdt muggen met behulp van twee Israëlische technologieën - Brazil to fight mosquitoes using two Israeli technologies

Forrest Innovations’ onvruchtbare mannelijke muggen (Foto: Israel21c) - Forrest Innovations’ sterile male mosquitoes (Photo: Israel21c)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Forrest Innovations heeft een nieuwe manier ontwikkeld om mannelijke muggen te onvruchtbaar te maken, terwijl Senecio een nieuwe manier heeft gevonden om ze op locatie te krijgen

Bron: Israel21c, Brian Blum, 8 oktober 2018


In de strijd om muggen uit te roeien en daarmee de dodelijke ziekten die ze kunnen overdragen, heeft de introductie van onvruchtbare, niet-bijtende mannelijke muggen, in samenwerking met andere grote bedrijven, in een besmet gebied grote vorderingen gemaakt.

Als het gaat om het versnellen van de uitroeiing van de mug in gebieden waar ze een ware plaag veroorzaken, zijn er twee zaken van belang in het proces.

De ene is het bezorgsysteem van de onvruchtbare mannelijke muggen - wat de taak is geworden van het Israëlische Senecio en dit uitvoert via zijn slow-release cartridges.

De andere is het daadwerkelijk onvruchtbaar maken van de mannelijke muggen. Dat is de taak van een ander Israëlisch bedrijf, Forrest Innovations. Het bedrijf maakt de mannelijke muggen onvruchtbaar met behulp van 'RNA-interferentie', een natuurlijk cellulair proces dat de activiteit van specifieke genen verlaagt of stilzet, inclusief van de genen die de vruchtbaarheid bepalen.

Forrest Innovations zegt dat de Natural Vector Control-technologie "ons in staat stelt om mannelijke onvruchtbaarheid te bereiken zonder de conditie van de mug in gevaar te brengen”.

Momenteel werken Forrest Innovations en Senecio samen aan een project in Brazilië, om daar de door Forrest Innovations aangeleverde onvruchtbare muggen uit te zetten d.m.v.de luchtdistributietechnologie van Senecio.

In de eerste fase van het project, dat op 28 september van start is gegaan, heeft Forrest Innovations de mannelijke onvruchtbare muggen handmatig uitgezet. Echter, Senecio CEO, Hanan Lepek, vertelde aan Israel21c, dat de twee bedrijven een overeenkomst hebben getekend, waardoor Forrest Innovations in toekomstige commerciële projecten in Brazilië, gebruik kan maken van de systemen van Senecio.

Forrest Innovations heeft vorig jaar een Mobile Modular Mosquito Mass Production Unit opgezet in de Braziliaanse stad Jacarezinho. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met TEPCAR, het technologische instituut van de staat Parana, waar Jacarezinho is gevestigd, en heeft ondersteuning van de plaatselijke gemeente, de Sanitary Vigilance Services, de Braziliaanse Environmental Protection Agency en de Secretary of Health.

Natural Vector Control "heeft het potentieel om mensenlevens te redden, menselijk leed te verminderen en enorm economisch voordeel te brengen”, zei Nitzan Paldi, CEO van Forrest Innovations. "We zijn er trots op dat we zulke sterke partners in Brazilië hebben die onze visie delen om levens te redden en de last van de door muggen overgebrachte ziektes, te verminderen”.

Paldi's vorige bedrijf, Beeologics, ontwikkelde een oplossing voor het tegengaan van de sterke afname van de bijenkolonies; de oplossing werd in 2011 overgenomen door Monsanto.

______________

ENGLISH    

Forrest Innovations has a new way of sterilizing male mosquitos, while Senecio has a new way of delivering them onsite

By: Israel21c, Brian Blum, October 8, 2018


In the battle to eradicate mosquitoes and the deadly diseases they can carry, introducing sterile non-biting male mosquitoes to an infested area has shown great progress, with companies as mighty as Google parent Alphabet jumping into the fray.

When it comes to hastening the mosquito-pocalypse in areas overrun by the insects, there are two sides to the equation.

One is the delivery system – that’s the job Israeli startup Senecio has taken on with its slow-release cartridges.

The other is actually sterilizing the male mosquitoes. That’s where another Israeli firm, Forrest Innovations, comes in. The company creates sterile mosquitoes using 'RNA interference', a natural cellular process that turns down, or silences, the activity of specific genes – including those controlling fertility.

Forrest Innovations says its Natural Vector Control technology “enables us to achieve male sterility without compromising the fitness of the mosquito".

Now Forrest Innovations and Senecio are teaming up to release Forrest-sterilized mosquitoes using Senecio’s air distribution technology in a first-ever project in Brazil.

In the first phase of the project, launched September 28, Forrest Innovations released male mosquitoes manually. However, Senecio CEO Hanan Lepek tells ISRAEL21c that the two companies have signed an agreement so that Forrest Innovations may use Senecio’s systems in Brazil in future commercial projects.

Forrest Innovations set up a Mobile Modular Mosquito Mass Production Unit in the Brazilian city of Jacarezinho last year. The project is being run in collaboration of TEPCAR, the technological institute of Parana State, where Jacarezinho is located, and has support from the local municipality, the Sanitary Vigilance Services, the Brazilian Environmental Protection Agency and the Secretary of Health.

Natural Vector Control “has the potential to save human life, reduce human suffering and bring tremendous economic benefit", said Forrest Innovations CEO Nitzan Paldi. “We are proud to have such strong partners in Brazil who share our vision for saving lives and reducing the burden of mosquito-borne diseases".

Paldi’s previous company, Beeologics, developed a solution to combat honeybee colony collapse disorder; it was acquired by Monsanto in 2011.