18 november 2018

Hanoi profiteert van innovatieve Israëlische lucht-watertechnologie - Hanoi to benefit from innovative Israeli air-to-water technology

Ambassadeur van Israël in Vietnam Nadav Eshcar presenteert GEN-350 van Watergen aan de Vietnamese minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Hoang Van Thang (Foto: WATERGEN) - Ambassador of Israel to Vietnam Nadav Eshcar presents Watergen’s GEN-350 to Vietnam’s Minister of Agriculture and Rural Development Hoang Van Thang (Photo: WATERGEN)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Watergen is vereerd om de voordelen van Israëlische watertechnologie te delen met de bevolking van Vietnam, door hen een fundamentele levenslijn van drinkwater te bieden”, zei president van Watergen

Bron: JPOST, EYTAN HALON, 8 november 2018


De Vietnamese hoofdstad Hanoi gaat profiteren van de unieke technologie van het Israëlische bedrijf Watergen, waarbij vers water rechtstreeks uit de lucht wordt gehaald om zo de drinkwatervoorziening in de stad te verbeteren.

Ondanks dat bijna tweederde van de populatie uit het vijftiende meest bevolkte land ter wereld, ongeveer 95 miljoen inwoners, in de nabijheid van de drie belangrijkste stroomgebieden van Vietnam, Thai Binh, Mekong Delta en Dong Nai wonen, is het land beperkt in het aanbieden van veilig drinkwater aan zijn burgers door waterverontreiniging en een gebrek aan infrastructuur en financiële middelen.

Ongeveer 80% van het water dat de 7,5 miljoen inwoners van Hanoi bevoorraadt, is afkomstig uit grondwater, dat vijf tot tien keer meer ammoniak bevat dan de toegestane ammoniakconcentratie.

Hanoi zal twee GEN350 atmosferische watergeneratoren ontvangen, bijgedragen door Watergen’s president en filantroop Dr. Michael Mirilash vili. De machines, die momenteel worden tentoongesteld op een tentoonstelling van een maand in het Ly Thai To Square in de stad, zijn een geschenk ter gelegenheid van 25 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Israël en Vietnam en zullen worden overgedragen aan de gemeentelijke volkscommissie van Hanoi.

Elke unit is uitgerust met een intern waterbehandelingssysteem en kan dagelijks meer dan 600 liter schoon zoet water produceren, waarvoor geen infrastructuur nodig is, met uitzondering van elektriciteit. Met een gewicht van 800 kilogram zijn de generatoren gemakkelijk te transporteren naar vooral landelijke gebieden, waar de zoetwatervoorziening schaars is.

"Watergen is vereerd om de voordelen van Israëlische watertechnologie te delen met de bevolking van Vietnam door hen een fundamentele levenslijn van drinkwater te bieden”, zei Mirilashvili. De GEN-350 zal ongetwijfeld bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven en gezondheid van de Vietnamese bevolking, die veilig en schoon drinkwater nodig heeft”.

Sinds de jaarwisseling heeft het ministerie van Openbare Veiligheid van Vietnam de technologie met succes getest in drie regio's van het land onder verschillende weersomstandigheden, om de kwaliteit van het water te meten. SGS, een multinationaal inspectiebedrijf dat actief is in Vietnam, concludeerde dat, na twee doorlopen tests, het water de kwaliteit van drinkwater had.

"Start-ups en de allerhoogste technologie hebben de afgelopen twee jaar een centrale rol gespeeld in de relatie tussen Israël en Vietnam, en de GEN 350 van Watergen is één van de vele innovaties die opvalt", zei de Israëlische ambassadeur in Vietnam, Nadav Eshcar. "De generator is niet aangesloten op een waterbron maar kan toch water uit de lucht halen. Dit is een technologie, die zichtbaar is voor mensen en waar ze versteld van zullen staan”.

Watergen werkt momenteel samen met andere organisaties in de publieke en private sectoren in Vietnam, om zijn technologie ook op andere locaties in te zetten.

Vice-voorzitter van de Hanoi People's Committee Nguyen Doan Toan, sprak woensdag de wens uit om meer hi-tech agrarische samenwerking tussen de stad en de Israëlische start-ups te bewerkstelligen.

"Hanoi wil graag Israëlische steun op dit gebied hebben, zodat het binnenkort zijn doel kan bereiken om een agrarisch productie- en consumptiecentrum in de regio te worden, evenals een toonaangevende exporteur van landbouwproducten", zei hij in Vietnam op een conferentie voor hi-tech in de landbouw tegen bedrijven uit zowel Vietnam als Israël, volgens het staatsnieuwsagentschap Vietnam News Agency.

___________

ENGLISH

"Watergen is honored to share the benefits of Israeli water technology to the people of Vietnam by providing them with a fundamental lifeline of drinking water”, said Watergen's president

By: JPOST, EYTAN HALON, November 8, 2018


Vietnam’s capital Hanoi will benefit from Israeli company Watergen’s unique technology to extract fresh water directly from the air, boosting the city’s drinking water supply.

Despite almost two-thirds of the fifteenth most populous country in the world, approximately 95 million citizens, living in close proximity to Vietnam’s three key river basins Thai Binh, Mekong Delta and Dong Nai, the country’s ability to pro vide safe drinking water to its citizens has been limited by water pollution and a lack of infrastructure and financial resources.

Approximately 80% of water supplying Hanoi’s 7.5 million citizens is sourced from groundwater, which contains five to ten times the permitted concentration of ammonia.

Hanoi will receive two GEN350 atmospheric water generators contributed by Watergen president and philanthropist Dr. Michael Mirilash vili. The machines, which are currently being showcased at a month-long exhibit in the city’s Ly Thai To Square celebrate 25 years of diplomatic relations between Israel and Vietnam and will be handed over to the Hanoi Municipal People’s Committee.

Each unit is equipped with an internal water treatment system and is capable of generating more than 600 liters of clean fresh water daily, requiring no infrastructure except for electricity. Weighing 800 kilograms, the generators are easily transportable to rural areas, where fresh water supplies may be especially scarce.

“Watergen is honored to share the benefits of Israeli water technology to the people of Vietnam by providing them with a fundamental lifeline of drinking water”, said Mirilashvili. “The GEN-350 will undoubtedly help to improve the quality of life and health of the Vietnamese people who are in need of safe and clean drinking water”.

Since the turn of the year, Vietnam’s Ministry of Public Security has successfully tested the technology in three regions of the country with distinct weather conditions in order to measure the quality of the water. SGS, a multinational inspection company operating in Vietnam, found the water to be of drinking quality in two tests.

“Start-ups and supreme technology has been at the core of interest in the relationship between Israel and Vietnam over the past two years, and Watergen’s GEN 350 is one of several such innovations that stand out", said Israeli Ambassador to Vietnam Nadav Eshcar. “The generator is not connected to any water source but can still make water out of air. This is technology that people can see and be amazed by".

Watergen is currently working with other organizations in Vietnam’s public and private sectors to roll out its technology in additional locations.

Vice Chairman of the Hanoi People’s Committee Nguyen Doan Toan expressed his desire on Wednesday to see greater hi-tech agricultural collaboration between the city and Israeli start-ups.

“Hanoi wishes to receive Israeli support in the field so that it can soon fulfill its goal of becoming an agricultural production and consumption center in the region as well as a leading farm produce exporter”, he said at a conference of Vietnam-Israel enterprises in hi-tech agriculture, according to the state-controlled Vietnam News Agency.