02 december 2018

​Video: Israëlische SodaStream doet een beroep op beroemdheden in de oorlog tegen vervuiling door plastic - Video: Israeli SodaStream enlists celebrities in war on plastic pollution

Game of Thrones 'Thor' The Mountain 'Bjornsson met een zingende zeeschildpad in de video van SodaStream (Foto: SodaStream) - Game of Thrones’ Thor “The Mountain” Bjornsson carrying a singing sea turtle in SodaStream’s video (Photo: SodaStream)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Israëlische watermachine producent lanceert video met in de hoofdrol Thor Bjornsson en Rod Stewart voor de stem van een zeeschildpad, en promoot een opruimactie in Honduras

Bron: israel21c, Abigail Klein Leichman, 26 november 2018


Staande op een met plastic bezaaid strand, houdt een groep serieuze jonge mensen onder leiding van Sarah Catherine Hook, plastic waterflessen in hun handen en zingt een dwaas lied over harmonie met de omgeving. Tijdens deze scène verschijnt Game of Thrones 'Thor' The Mountain 'Bjornsson met een zingende zeeschildpad – ingezongen door Rod Stewart - om de goed bedoelende groep opnieuw op te voeden.

Deze video van SodaStream International kreeg 10 miljoen views in de eerste 48 uur nadat het live was gegaan op 15 november. De campagne promoot duidelijk de in Israël gevestigde producent van countertop mousserende watermachines met herbruikbare flessen - onlangs overgenomen door PepsiCo - verkocht in meer dan 80.000 retailers in 45 landen. Maar in combinatie met de nieuwe, door SodaStream gesponsorde, FightPlastic.com-website, promoot de video ook het bewustzijn van de enorme schade aan de zee, die wordt veroorzaakt door voor eenmalig gebruik plastic.

Dat is een doel waaraan beroemdheden graag aan meewerken. "Ik heb een grote liefde voor onze oceanen en het leven in zee en was blij om mijn stem en steun te geven aan deze campagne", zei Stewart. "Als het helpt het bewustzijn te vergroten en eenvoudige veranderingen door te voeren, zoals overschakelen naar herbruikbare flessen, dan ben ik vereerd om er deel van uit te maken".

Daniel Birnbaum, CEO van SodaStream, merkte op dat elk jaar meer dan 8 miljoen ton plastic de oceaan in gaat en bijna 1 miljoen plastic flessen per minuut worden verkocht. "Dit plastic verdwijnt niet. Het breekt in kleine deeltjes, zweeft in de oceaan, brengt het leven in zee in gevaar en komt terecht in onze voedselketen", zei hij.

Schoonmaak in Honduras

Birnbaum leidde de eerste bekende poging van een commercieel bedrijf, om fysiek afval in open water op te ruimen. In oktober lanceerde SodaStream de "Holy Turtle" voor de kust van Roatán, Honduras.


Holy Turtle, een drijvend apparaat ontworpen om plastic afval af te tappen uit open water (Foto: SodaStream)Holy Turtle is een 1000 meter lange drijvende eenheid, gesleept door twee marine schepen, om dobberend afval - het grootste deel van plastic afval - te vangen met grote ventilatieopeningen, om te voorkomen dat zeedieren worden vangen.

Het apparaat is geïnspireerd op systemen voor het insluiten van olie en is ontwikkeld voor SodaStream door ABBCO in Florida.(Video: SodaStream)

____________

ENGLISH

Israeli drink-maker launches video starring Thor Bjornsson and Rod Stewart voicing a sea turtle, plus a clean-up campaign in Honduras

By: israel21c,  Abigail Klein Leichman, November 26, 2018


Standing on a plastic bottle-littered beach, a group of earnest young people led by Sarah Catherine Hook holds plastic water bottles and sings a silly song about harmony with the environment. Onto this scene strides Game of Thrones’ Thor “The Mountain” Bjornsson carrying a singing sea turtle — voiced by Rod Stewart – to re-educate the well-meaning group.

This video from SodaStream International garnered 10 million views in the first 48 hours after it went live on November 15. The campaign clearly is promoting the Israel-based maker of countertop sparkling water machines with reusable bottles — recently acquired by PepsiCo — sold at more than 80,000 retailers across 45 countries. But in tandem with the new SodaStream-sponsored FightPlastic.com website, the video also is promoting awareness of the massive marine damage caused by single-use plastic bottles.

That’s a cause celebrities are comfortable promoting. “I have a great love for our oceans and marine life and was happy to lend my voice and support to this campaign,” said Stewart. “If it helps raise awareness and effect simple changes like switching to reusable bottles, then I’m honored to be a part of it”.

SodaStream CEO Daniel Birnbaum noted that more than 8 million metric tons of plastic goes into the ocean every year, and close to 1 million plastic bottles are sold each minute. “This plastic doesn’t disappear. It breaks up into tiny particles, floats in the ocean, endangers marine life and ends up in our food chain”, he said.

Cleaning up in Honduras

Birnbaum led the first-known attempt of a commercial company to undertake a physical clean-up of trash from open waters. In October, SodaStream launched the “Holy Turtle” off the Caribbean coast of Roatán, Honduras.


Holy Turtle, a floating contraption designed to skim plastic waste from open waters (Photo: SodaStream)
Holy Turtle is a 1,000-foot-long floating unit towed by two marine vessels to capture bobbing garbage – most of it plastic waste — with large vent holes to avoid trapping sea creatures.

The device was inspired by oil-spill containment systems and was developed for SodaStream by ABBCO in Florida.(Video: SodaStream)