22 mei 2019

2019-05-22-10.40: Israelische startup heeft de oplossing voor bomen in de stad - Israeli startup has the solution for trees in the city


Nederlands - English

NEDERLANDS:


Bron: Joods.nl

We kennen het allemaal wel: bomen in een straat waar de wortels de bestrating omhoog duwen. De Israelische startup FrizWeed heeft daar een oplossing voor gevonden.

Je loopt over straat en struikelt bijna over stoeptegels die omhoog zijn gedrukt door de wortels van de bomen. Ook krijgen dit soort bomen te weinig water en sterven vaak vroegtijdig af.

De Israelische startup FrizWeed heeft daar een verrassende oplossing voor gevonden, namelijk een buizenstelsel iets onder de grond waar de wortels van de bomen doorheen worden geleidt. Zodoende krijgen de bomen ook nog eens voldoende water.

Het goede nieuws daarbij is dat de wortels niet meer door de straat naar boven kunnen komen en u veilig kunt wandelen zonder bang te zijn te struikelen.

In onderstaande video wordt het uitgelegd:


_____________________________________

ENGLISH:

We all know it: trees in a street where the roots push up the pavement. The Israeli startup FrizWeed has found a solution for this.

You walk down the street and almost stumble over sidewalk tiles pushed up by the roots of the trees. These types of trees also get too little water and often die prematurely.

The Israeli startup FrizWeed has found a surprising solution for this, namely a pipe system just below the ground through which the roots of the trees are guided. In this way the trees also get enough water.

The good news is that the roots can no longer come up the street and you can walk safely without being afraid of tripping.

It is explained in the video below: