26 augustus 2019

2019-08-26-12.35:Israelische oncoloog ontwikkeld software die kankerpatiënten thuis monitort - Israeli oncologist developed software that monitors cancer patients at home

Foto Telesofia Medical. 

Een oncoloog van het Sheba Medical Center ten oosten van Tel Aviv, het grootste ziekenhuis van het land, heeft samen met startup Telesofia Medical softwareontwikkeld waarmee kankerpatiënten met ziekenhuisartsen kunnen communiceren over de bijwerkingen van chemotherapie.

Bron: Joods.nl - Joop Soesan

De software zal de basis vormen van een nieuw pilootprogramma op de afdeling oncologie van Sheba Medical Center in Tel Hashomer en zal de komende maanden worden aangeboden aan enkele honderden patiënten in de gastro-intestinale oncologie-eenheid.

Dr. Benjamin Boursi van Sheba, een kankerspecialist op de afdeling klinische oncologie en radiotherapie, heeft met Telesofia samengewerkt om de bestaande software aan te passen voor oncologiepatiënten. Met enkele kleine wijzigingen kan de software geschikt worden gemaakt voor gebruik door elke patiënt met een chronische of acute ziekte die moet worden gecontroleerd.

De technologie heeft het potentieel om patiënten in staat te stellen, onnodige medische complicaties te verminderen en de effectiviteit en efficiëntie van de behandeling te verhogen, zei hij.

Patiënten die ermee instemmen de software te gebruiken, ontmoeten hun arts en krijgen een video over de ziekte, het behandelingsprotocol en wat er thuis moet worden gedaan. De patiënten beslissen hoe ze met hun arts of verpleegkundige willen communiceren – per telefoon of per e-mail. Het is geen app, legde hij uit, dus het is niet nodig om iets te downloaden.

Patiënten die ermee instemmen de software te gebruiken, ontmoeten hun arts en krijgen een video over de ziekte, het behandelingsprotocol en wat er thuis moet worden gedaan. De patiënten beslissen hoe ze met hun arts of verpleegkundige willen communiceren, per telefoon of per e-mail. Het is geen app, aldus Dr.Boursi, dus het is niet nodig om iets te downloaden.

Via het programma krijgen patiënten vragen over hoe ze zich voelen en wat de symptomen zijn wanneer ze bijvoorbeeld een chemokuur volgen. Dit geeft de arts updates over hoe de patiënt ermee omgaat. Als de bijwerkingen standaard zijn, krijgt de patiënt een gestandaardiseerde reactie over hoe om te gaan met de symptomen. Maar als ze ongebruikelijk zijn, krijgt de arts automatisch een seintje en kan hij contact opnemen met de patiënt en hem vragen naar hem toe te komen.

Het gepersonaliseerde programma, dat deel uitmaakt van een digitale transgeneeskunde-transformatie die op Sheba plaatsvindt, zal de oncologen voorzien van ‘vitale informatie en een nieuwe brug slaan tussen artsen en hun patiënten.

Terwijl de pilot actief is, zullen Telesofia en Dr. Boursi gedurende een paar maanden de software aanpassen op basis van de feedback die ze van gebruikers krijgen, en kijken of patiënten het gemakkelijk gebruiken.

_________________________
ENGLISH:

An oncologist from the Sheba Medical Center to the east of Tel Aviv, the largest hospital in the country, and Telesofia Medical start-up have developed software that allows cancer patients to communicate with hospital doctors about the side effects of chemotherapy.

Source: Joods.nl - Joop Soesan

The software will form the basis of a new pilot program in the oncology department of Sheba Medical Center in Tel Hashomer and will be offered to several hundred patients in the gastrointestinal oncology unit in the coming months.

Dr. Benjamin Boursi from Sheba, a cancer specialist in the clinical oncology and radiotherapy department, has worked with Telesofia to modify the existing software for oncology patients. With a few minor changes, the software can be made suitable for use by any patient with a chronic or acute illness that needs to be monitored.

The technology has the potential to enable patients, reduce unnecessary medical complications and increase the effectiveness and efficiency of treatment, he said.

Patients who agree to use the software meet their doctor and receive a video about the disease, the treatment protocol and what needs to be done at home. Patients decide how they want to communicate with their doctor or nurse - by phone or by e-mail. It is not an app, he explained, so there is no need to download anything.

Patients who agree to use the software meet their doctor and receive a video about the disease, the treatment protocol and what needs to be done at home. Patients decide how they want to communicate with their doctor or nurse, by telephone or by e-mail. It is not an app, says Dr. Boursi, so there is no need to download anything.

Through the program, patients receive questions about how they feel and what the symptoms are when, for example, they follow a course of chemotherapy. This gives the doctor updates on how the patient deals with it. If the side effects are standard, the patient receives a standardized response to how to deal with the symptoms. But if they are unusual, the doctor automatically receives a signal and can contact the patient and ask him to come to him.

The personalized program, which is part of a digital trans-medicine transformation that is taking place at Sheba, will provide oncologists with "vital information and build a new bridge between doctors and their patients.

While the pilot is active, Telesofia and Dr. Boursi adjust the software for a few months based on the feedback they get from users, and see if patients use it easily.

(Google Translate)