26 december 2019

2019-12-26-12.45: Innovatief lasersysteem voor het onderscheppen van brandballonnen - Innovative laser system to intercept incendiary balloons

Light Amplification by Simulated Emission of Radiation (LASER)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische politie heeft een op laser gebaseerd verdedigingssysteem ontwikkeld, dat in wezen vergelijkbaar is met het Iron Dome systeem en bedoeld is om brandballonnen en drones te vernietigen die vanuit Gaza in de richting van Israël worden gelanceerd, meldde Yisrael Hayom.

Bron: ArutzSheva7

Het lasersysteem staat bekend als de "Light Blade", en de politie zegt dat het de eerste in de wereld is met een operationele vermogen om ballonnen en drones te vernietigen.

De ballonnen en de vlieger dreiging vanuit Gaza, die in het zuiden en op heuvelachtige plaatsen brand hebben gesticht en die in staat zijn om ladingen en andere explosieven te vervoeren, hebben de grenspatrouille en de afdeling voor de ontwikkeling van politiemiddelen - in samenwerking met het bedrijf Optidefence - ertoe gebracht dit systeem te ontwikkelen. 

De ontwikkeling begon ongeveer een jaar geleden en werd geleid door grenspolitiecommandant Jaakov Sjabtai. Hij accepteerde een technologische oplossing die werd aangeboden door drie experts op het gebied van elektro-optiek en laser. Met de hulp van de afdeling Technologieontwikkeling van de Politie construeerden zij binnen acht dagen een operationeel model.

De afdeling Infrastructuurontwikkeling van de IDF, de afdeling Militaire Technologie en privé-investeerders droegen hun steentje bij.

________________________
ENGLISH:

Police have developed a laser-based defense system, similar in essence to the Iron Dome system and intended to thwart incendiary balloons and drones launched from Gaza toward Israel, Yisrael Hayom reported.

Source: ArutzSheva7

The laser system is known as the "Light Blade", and police say it is the first in the world to demonstrate operational capability to blast balloons and drones.

The balloons and kite threat from Gaza that sparked fires in the south and hilly localities and that have the capability to carry payloads and other explosive devices, led the Border Patrol and the Police Means Development Department - in collaboration with the Optidefence company to develop this system. 

Development began about a year ago and was led by Border Police Commander Yaakov Shabtai. He accepted a technological solution offered by three experts in the fields of electro-optics and laser. With the assistance of the Police Department of Technology Development, he built an operational model within eight days.

In addition, the IDF's Infrastructure Development Department, the Military Technology Division, and private investors also assisted.