14 januari 2019

​Israëlisch apparaat beschermt zwemmers tegen verdrinking in zwembaden - Israeli device seeks to protect swimmers from drowning in pools

Een illustratie van hoe het Coral Manta verdrinkingsdetectiesysteem in een zwembad werkt. Het product is ontwikkeld door Coral Detection Systems, een Israëlische startup (screenshot: YouTube) - An illustration of how the Coral Manta drowning detection system works in a pool. The product has been developed by Israeli startup Coral Detection Systems (screenshot: YouTube)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Startup onthult een apparaat dat onderwaterzwemmers 'scant' en waarschuwingen uitzendt wanneer het levensbedreigende situaties detecteert

Bron: TOI, FEDERICO MACCIONI, 13 januari 2019


Israëlische start-up Coral Detection Systems onthulde vorige week op de Consumer Electronics Show in Las Vegas een product,  dat snel verdrinkingen in zwembaden kan detecteren en hulpverleners alarmeert.

Het product, Coral Manta, dat het bedrijf 'de eerste in zijn soort' noemt, is een zeshoekig gevormd apparaat - dezelfde vorm als de grote afgevlakte mantarog waarnaar het gedeeltelijk wordt genoemd - aangedreven door zonnepanelen die het oppervlak bedekken. Wanneer het apparaat aan de rand van een zwembad is bevestigd, wordt het zwembad bewaakt via een ingebouwde onderwatercamera die computervisie en kunstmatige intelligentie gebruikt om beweging te detecteren.


Het Coral Manta AI-gebaseerde apparaat dat door de Israëlische startup Coral Detection Systems is ontwikkeld, bevindt zich aan de rand van het zwembad om verdrinking of angst te detecteren (Foto: Coral Detection Systems)


Het apparaat bewaakt 24/7 het zwembad en gebruikt kunstmatige intelligentie om real-time video te analyseren die door de camera is vastgelegd. In het geval van verdrinking of gevaarlijke omstandigheden, laat het apparaat een alarm horen om mensen in de buurt te waarschuwen om het slachtoffer te helpen en stuurt tegelijkertijd een waarschuwing naar de eigenaars van het zwembad via hun smartphones.

Onmiddellijke reactie is essentieel, aangezien vier tot vijf minuten zonder zuurstof onomkeerbare hersenschade bij kinderen kan veroorzaken, en voor volwassenen neemt die tijd af naar drie tot vier minuten, vermeldt de website van het bedrijf. In de meeste gevallen wanneer mensen verdrinken, zinken ze slechts enkele seconden nadat ze zijn gestopt met ademen, naar de bodem. Coral Manta is geprogrammeerd om dergelijke situaties te identificeren en laat binnen enkele seconden een escalerend alarm horen, volgens de website.

____________

ENGLISH    

Startup unveils a device that ‘scans’ swimmers underwater, sending out alerts when it senses life-threatening situations

By: TOI, FEDERICO MACCIONI, January 13, 2019

 

Israeli startup Coral Detection Systems unveiled at the Consumer Electronics Show in Las Vegas last week a product that it says is able to quickly detect drownings in swimming pools and alert rescuers.

The product, Coral Manta, which the company calls “the first of its kind", is a hexagonal-shaped device — the same shape as the large flattened manta ray fish it’s partly named after — powered by solar panels covering its surface. When positioned at the edge of a swimming pool, the device monitors the pool via a built-in underwater video camera that uses computer vision and artificial intelligence to detect movement.


The Coral Manta AI-based device developed by Israeli startup Coral Detection Systems is placed on the edge of the pool to detect drowning or distress (Photo: Coral Detection Systems)


The device monitors the pool 24/7 and uses artificial intelligence to analyze real-time video captured by the camera. In case of drowning or dangerous circumstances, the device sounds an alarm to alert people in the vicinity to help the victim and simultaneously sends an alert to the pool’s owners via their smartphones.

Immediate response is essential, since four to five minutes without oxygen can cause irreversible brain damage for children, and for adults that time decreases to three to four minute, the company’s website explains. In most cases, when people drown they sink to the bottom quickly, just seconds after they have stopped breathing. Coral Manta is programmed to identify such situations and sets off escalating alarms within seconds, the website says.