23 januari 2019

​Israëlische innovatie: apparaat in zakformaat voor testen op hartaanvallen - Israel innovation: Pocket-size device to test for heart attacks

Monitoring van het hart (Foto: Shutterstock.com) - Monitoring the heart (Photo: Shutterstock.com)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Volgens de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en –preventie, reageren "veel mensen met hartziekten niet op vroege waarschuwingssignalen”

Bron: JOL Staff, 14 januari 2019


Hoe langer een hartaanval onopgemerkt blijft, hoe groter de schade aan het hart van het slachtoffer. Een in Israël ontwikkeld apparaat kan de manier waarop we hartaanvallen detecteren, radicaal wijzigen door het proces eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken.

Emil Katz, oprichter en CEO van het Israëlische bedrijf Novamed voor medische producten, heeft een apparaat ontwikkeld genaamd SensAheart, ongeveer zo groot als een USB-stick, dat een druppel bloed test op antilichamen die worden geproduceerd in het geval van een hartaanval. De test kan hartaanvallen identificeren die zich pas een uur geleden of althans enkele dagen geleden hebben voorgedaan. Bestaande bloedtesten hebben tot zes uur de tijd nodig om een resultaat te bereiken. De SensAheart heeft vijf minuten nodig om het resultaat van de test te produceren.

Bovendien ontdekte Dr. Chaim Lotan, directeur van het Hartinstituut en de cardiovasculaire afdeling van het Hadassah Ein Kerem Medisch Centrum in Jeruzalem, dat SensAheart nauwkeuriger is dan de huidige beschikbare test. Het apparaat is beschikbaar in Europa en Israël, maar nog niet in de VS.

____________

ENGLISH    

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, “many people with heart disease do not act on early warning signs”

By: JOL Staff, January 14, 2019


The longer a heart attack goes undetected, the greater the damage to the victim’s heart. A device developed in Israel could radically change how we detect heart attacks by making the process simpler, quicker and cheaper.

Emil Katz, founder and CEO of Israeli medical products company Novamed, has developed a device called SensAheart, roughly the size of a USB stick, which tests a drop of blood for antibodies that are produced in the event of a heart attack. The test can identify heart attacks that have occurred as recently as an hour ago, or as long ago as several days. Existing blood tests can take up to six hours to deliver a result. The SensAheart needs five minutes to produce the result of the test.

Moreover, Dr. Chaim Lotan, director of the Heart Institute and Cardiovascular Division at Hadassah Ein Kerem Medical Center in Jerusalem, discovered that SensAheart is more accurate than the current available test. The device is available in Europe and Israel, but not yet in the U.S.