18 februari 2019

Bij een auto ongeluk in Israël, belt je auto automatisch een ambulance - In a car accident in Israel, your car will automatically call an ambulance

Ongeval tussen een Israëlische en een Arabische auto (Foto: Gershon Elinson/Flash90) - Car accident between Israeli and Arabic car (Photo: Gershon Elinson/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Door nieuwe technologie wordt de eerste hulp meldkamer in Israël automatisch gebeld bij een ongeluk

Bron: Joods.nl, Joop Soesan, 18 februari 2019


Deze nieuwe technologie is tot stand gekomen dankzij een samenwerking van Magein David Adom (MDA), Israëls nationale eerste hulp, en de Israëlische startup MDGo. Vanaf deze maand wordt het standaard geïnstalleerd in nieuwe auto’s in Israël. Niet alleen de exacte locatie wordt doorgegeven, maar ook de aard van de verwondingen.

Het systeem maakt gebruik van sensoren die al in de meeste nieuwe auto’s zijn geïnstalleerd voor verschillende doeleinden, o.a. voor het lokaliseren van gestolen auto’s. Met behulp van een geavanceerd algoritme bepaald het MDGo-systeem de aard van een ongeval (impact aan de voor-, achterkant of zijkant), de snelheid, ernst van de impact en de mogelijke aard en omvang van verwondingen van bestuurder en passagiers.

Tijdens tests met ongeveer 250.000 voertuigen in Israël sinds juni 2018, was het MDGo-systeem 100% accuraat gebleken in het melden van auto-ongelukken. Het systeem is 92% nauwkeurig bij het voorspellen van de verwondingen die waren opgelopen in vergelijking met evaluaties door MDA-ambulance medewerkers die ter plekke arriveerden.

Het nieuwe autonome systeem heeft niet alleen de reactietijden drastisch verkort, maar heeft MDA ook in staat gesteld om te reageren met de juiste apparatuur en het juiste protocol, aldus Ido Rosenblat, MDA Chief Information Officer.

In de chaotische nasleep van een ongeluk, kost het overdag gemiddeld vijf minuten en ‘s avonds zeven minuten voordat iemand een ambulance belt. Met het MDGo-systeem, worden de hulpdiensten binnen enkele seconden gewaarschuwd.

___________

ENGLISH    

Thanks to new technology, the emergency room in Israel is automatically called in case of an accident

By: Joods.nl, Joop Soesan, February 18, 2019


This new technology came about thanks to a collaboration between Magein David Adom (MDA), Israel's national first aid, and the Israeli start-up MDGo. From this month on, it will be installed as standard in new cars in Israel. Not only the exact location is passed on, but also the nature of the injuries.

The system uses sensors that have already been installed in most new cars for various purposes, including for locating stolen cars. Using an advanced algorithm, the MDGo system determines the nature of an accident (impact at the front, back or side), the speed, severity of the impact and the possible nature and extent of injuries of driver and passengers.

During tests with approximately 250,000 vehicles in Israel since June 2018, the MDGo system was 100% accurate in reporting car accidents. The system is 92% accurate in predicting the injuries sustained in comparison with evaluations by MDA ambulance employees who arrived on site.

The new autonomous system has not only shortened the response times drastically, but also enabled MDA to respond with the right equipment and the right protocol, according to Ido Rosenblat, MDA Chief Information Officer.

In the chaotic aftermath of an accident, it costs on average five minutes during the day and seven minutes in the evening before someone calls an ambulance. With the MDGo system, the emergency services are alerted within seconds.